เริ่มต้นแล้ว โครงการสุดยอดค่ายเจาะลึกวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 15 โดยแม่ทัพใหญ่ นางสาวเมธปรียา คำนวณวุฒิ ผู้จัดการค่าย 

หลังจากผ่านช่วงการคัดเลือกกันมาอย่างเข้มข้น ก็ได้สุดยอดน้อง ๆ นิสิต นักศึกษาจากหลากหลายสถาบันทั่วประเทศ ที่มีใจรักในการทำเว็บไซต์ เข้าอบรมและลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์เว็บไซต์พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ จากกูรูผู้เชี่ยวชาญและวิทยากรชื่อดังในวงการอย่างใกล้ชิด โดยในปีนี้จัดโครงการภายใต้คอนเซปต์ว่า Digital Innovation ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคต ระหว่างวันที่ 4-7 มกราคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

นายวโรรส โรจนะ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวถึง ที่มาของคอนเซปต์งานในปีนี้ ว่าปัจจุบันดิจิทัลจะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น พัฒนาชีวิตของน้อง ๆ ทุกคน แล้วก็ประเทศของเราด้วย น้องทุก ๆ คนเป็นคนที่มีของอยู่แล้ว สำหรับน้องที่เข้าร่วมโครงการเขาจะรู้ว่าปัจจุบันในชีวิตของเขา เจอปัญหาในชีวิตอะไรบ้าง มีอะไรที่พัฒนาได้ด้วยดิจิทัลได้บ้าง เราอยากจะฟังไอเดียจากเด็กรุ่นใหม่ว่าเขามองว่าในยุคถัดไป เขามองว่าดิจิทัลที่เขาเชี่ยวชาญ จะสามารถมาพัฒนาการทำงานและประเทศนี้อย่างไรได้บ้าง ฉะนั้นโจทย์ของเราที่ให้โอกาสพวกเขามาเจอกันมารวมกันจากหลากหลายสาขามา ให้มาระดมสมองกัน คิดว่าดิจิทัลพัฒนาประเทศอย่างไรได้บ้าง โดยจะเห็นได้ว่ามาจากหลากหลายสาขาที่แตกต่างกันเช่น คอมพิวเตอร์ ไอที แพทย์ พยาบาล บัญชี เป็นต้น

โดยในปีนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมกับปีที่ผ่านมา ที่เรารับน้อง ๆ จำนวน 80 คนมา จากหลากหลายสาขา หลายสถาบัน เพื่อมาเรียนรู้งานจากผู้ที่มีประสบการณ์ตรง และที่สำคัญมากคือการเข้ามาเรียนรู้การทำงานร่วมกันกับเพื่อน ๆ ต่างสาขา ต่างความถนัด เพื่อเปิดใจรับฟังได้ลองทำงานร่วมกัน อย่างบางคนที่เรียนวิศวะก็อาจะมีประสบการณ์ได้ทำงานร่วมกับเพื่อนที่เรียน แพทย์ พยาบาล หรือการตลาดก็ได้ นี่เป็นโอกาสของน้อง ๆ ที่จะนำของที่มีอยู่ในตัว ดิจิทัลที่เชี่ยวชาญมาร่วมกันระดมความคิดว่า จะพัฒนาชีวิตหรือประเทศของเราอย่างไรได้บ้าง

การคัดเลือกน้อง ๆ 80 คนจากทั่วประเทศ ดูจากความรักตั้งใจสนใจ และแนวคิดเกี่ยวกับด้านการใช้ดิจิทัล โดยคัดเลือกมาตั้งแต่การให้โจทย์ในรอบการรับสมัครรอบแรก จนมาถึงรอบสัมภาษณ์ สุดท้ายมองว่าพวกเขาเหล่านี้มี DNA ของดิจิทัลอยู่ในตัวมากน้อยแค่ไหน มีความพร้อมที่จะเข้ามาร่วมฝึกฝนประสบการณ์และทำงานร่วมกันกับผู้อื่นมากแค่ไหน

ในโอกาสนี้กล่าวว่าเด็กไทยเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมาก มีทักษะทางด้านดิจิทัล การใช้งาน อัตราการใช้งานสูงมาก ทางผู้จัดงานอยากให้ค่ายนี้เป็นค่ายที่ให้พลังกับน้อง ๆ ในการที่เขาจะเริ่มคิดในฐานะที่เป็นผู้ใช้ เขาจะใช้ความรู้ความสามารถที่เขามีมาใช้พัฒนาเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง

ด้าน นายบัญญัติ คำนูณวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย กล่าวถึงเทรนด์หรือหัวใจสำคัญในยุคดิจิทัลนี้คือ ด้านเนื้อหา (Content) และด้านการตลาด(Marketing) ซึ่งมีบทบาททั้งในภาคธุรกิจและสังคม เนื้อหาที่ดีย่อมส่งเสริมสังคมให้พัฒนา การตลาดที่ดีย่อมส่งเสริมการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจสังคมด้วยเช่นกัน นับเป็นเวลากว่า 10 ปี ที่ซีพี ออลล์ ได้ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา “การเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนการจัดงาน Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่ 15 เป็นปีที่ 3 นี้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา พัฒนาเยาวชน ที่ซีพี ออลล์ มุ่งหวังให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ด้านการพัฒนาเว็บไซต์อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งเนื้อหา วิธีการใช้งานและจริยธรรมในการทำงาน พร้อมเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆจากผู้เชี่ยวชาญ รวมถึงวิทยากรชื่อดังในวงการไอทีอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนและสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆให้วงการไอทีบ้านเราก้าวขึ้นสู่การเป็นเว็บมาสเตอร์มืออาชีพระดับโลก”

ในทุกปีและปีนี้ก็เช่นกัน ที่ภายหลังโครงการดำเนินการเสร็จสิ้น ซีพี ออลล์ จะเปิดโอกาสให้มีรางวัลพิเศษ โดยให้กลุ่มนักศึกษาเสนอแนวความคิดรณรงค์ให้คนลดใช้ถุงพลาสติกได้อย่างไร ผ่านดิจิทัลมีเดียในรูปแบบนที่น่าสนใจ น้องๆ กลุ่มที่นำเสนอได้น่าสนใจก็จะมีรางวัลให้พร้อมนำแนวคิดนั้นไปปรับใช้จริง

สำหรับโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ก้าวสู่วิชาชีพเว็บมาสเตอร์ Young Webmaster Camp (YWC) ครั้งที่15 จะมีการประชันไอเดียของนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศจำนวน 80 คน ที่เข้าร่วมอบรม โดยแบ่งฐานการเรียนรู้ในวิชาชีพเว็บมาสเตอร์ 4 สาขา ได้แก่ WEB CONTENT เรียนรู้วิธีการดึงดูดคนให้เข้าเว็บไซต์ด้วยวิธีการนำเสนอข้อมูลผ่านวิธีที่น่าสนใจที่สุด, WEB DESIGN เรียนรู้การนำจินตนาการและผสานความคิดสร้างสรรค์สร้างเว็บไซต์ที่โดดเด่นน่าสนใจ, WEB MARKETING เรียนรู้การกำหนดทิศทางการตลาดออนไลน์ที่สำคัญของเว็บไซต์ด้วยช่องทางและมุมมองใหม่ๆ และ WEB PROGRAMMING เรียนรู้การสร้างกลไกการทำงานและผลักดันเว็บไซต์ให้เกิดขึ้นได้จริงด้วยสุดยอดทักษะด้านโปรแกรม

นายณัฐนนท์ ดวงสูงเนิน (เติ้ล) ชั้นปีที่ 1 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (Web Content)

น้องเติ้ลนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในสาขาทางด้านเนื้อหา (Web Content) พูดถึงเรื่องราวของตนเองเกี่ยวกับโครงการนี้ที่ว่า เป็นโครงการที่มีชื่อเสียงและรู้จักมานานแล้ว และเคยเข้าค่าย Junior web master camp เมื่อ 2 ปีก่อน จึงเป็นแรงบันดาลใจในการเข้าค่ายนี้ เมื่ออายุถึงเกณฑ์ของค่ายนี้จึงสมัครเข้าร่วมอย่างไม่ลังเล จริง ๆ แล้วสนใจทั้ง 4 สาขา แต่สามารถเลือกได้สาขาเดียวเท่านั้น จึงเลือกด้านที่คิดว่าน่าจะนำไปใช้ประโยขน์ได้มากที่สุด เพราะปัจจุบันตนทำด้านนี้มากกว่า คือด้านเนื้อหา (Content) โดยส่งผลงานเข้าร่วมการคัดเลือกโดยการออกแบบการสร้างสรรค์ผลงานและการนำเสนอเนื้อหาเป็นภาพชุดในเฟสบุ๊ค การเข้าร่วมโครงการนี้ เป็นการต่อยอดในกิจกรรมหรืองานที่ตนเองทำอยู่แล้ว ทั้งเพจที่ทำอยู่และบล๊อคส่วนตัว

น้องเติ้ลให้มุมมองเกี่ยวกับตลาดของงานในด้านนี้ว่า เป็นเรื่องที่คนทำการปรับตัวเพราะรูปแบบการเข้าถึงข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก เทรนด์การเข้าถึงหรือพฤติกรรมผู้ใช้งาน การเสพข่าวมาอยู่บนโลกดิจิทัลมากขึ้น ซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคนทำเนื้อหาที่จะต้องทำให้ตรงตามต้องการของผู้เข้าถึงข้อมูลให้มากที่สุดคือ ต้องรวดเร็วทันเหตุการณ์ เข้าใจง่าย

น.ส.อภิญญา วิญญูชัย ชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาออกแบบเว็บและสื่อโต้ตอบ (Web Design)

รู้จักโครงการมานานแล้วทราบข่าวจากรุ่นพี่และมีอาจารย์เข้ามาแนะนำ ซึ่งมองเห็นว่าโครงการนี้มีประโยชน์ จากประสบการณ์ตรงก่อนหน้านี้ที่มีโอกาสได้รับประโยชน์จาการสร้างเครือข่ายของรุ่นพี่ที่เข้าร่วมโครงการก่อนหน้านี้ ซึ่งก็คิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้เข้ามาร่วมในโครงการด้วยตนเอง และได้เจอเพื่อนๆ จากหลากหลายสาขา โดยผลงานที่ส่งเข้าคัดเลือกคือ ออกแบบเว็บ คสช.

น.ส.ธนียา ตันติสาธิต ชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Web Marketing)

นิสิตที่เรียนสาขาทางด้านลอจิสติกส์แต่มีความสนใจทางด้านการตลาด โดยให้ความคิดเห็นว่าการที่เราไม่ได้เรียนในสิ่งเราสนใจ เลยค่อนข้างที่จะต้องขวนขวายหาข้อมูลจากข้างนอก เป้าหมายคือถ้ามีโอกาสเข้าร่วมโครงการก็จะเจอแต่คนเก่ง เจอหัวกะทิในแต่ละด้าน การเข้าโครงการนี้เริ่มต้นจากการได้รู้จักชื่อเสียงของโครงการนี้มานานแล้ว รุ่นพี่ที่รู้จักที่เคยเข้าร่วมโครงการก็สนับสนุนและแจ้งข่าวการรับสมัคร ผลงานที่น้องพลอยส่งเข้าคัดเลือกคือการออกแบบแผนการตลาดให้เว็บไซต์แห่งหนึ่ง จนได้เข้ามาถึงรอบสุดท้ายนี้ และยังให้ข้อมูลว่าไม่ใช่เราได้เรียนรู้ทางการตลาดอย่างเดียวเท่านั้นยังได้เรียนรู้ด้านอื่น ๆ ด้วย ซึ่งมีประโยชน์เป็นอย่างมากและยังได้รู้จักเพื่อน ๆ ผู้เข้าร่วมโครงการที่อาจได้เป็นเพื่อนร่วมงานกันในอนาคต

นายกองภณ จรัญวัฒนากิจ (แจ็คกี้) ชั้นปีที่ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาซอฟต์แวร์และความรู้ (Web Programming)

น้องแจ็คกี้พูดถึงเกี่ยวกับโครงการนี้ว่า ทราบข่าวการรับสมัครจากรุนพี่ ซึ่งแนะนำให้ลองมาสมัครเพื่อเรียนรู้และหาประสบการณ์ ซึ่งจะได้เจอคนหลากหลายประเภทที่มีความรู้ควาสามารถในหลาย ๆ ด้านผ่านการคัดเลือกมาจากผลงานให้ออกแบบหน้าประกาศผลการรับสมัครในโครงการนี้ สำหรับเป้าหมายทีเข้าร่วมโครงการก็หวังว่าจะได้รับโอกาสในการเรียนรู้และอาจได้รู้จักเพื่อนๆ เพื่อสานต่อความสัมพันธ์หรือทีมงานในอนาคต

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ติดตามกันว่าพวกเขาเหล่านี้จะนำ Digital Innovation ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่โลกอนาคตได้อย่างไรบ้าง