นายณรงศักดิ์ ภูมิศรีสอาด (ที่5 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ซีพี ออลล์ และ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) ลงนามความร่วมมือกับ ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ(ที่4 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิดจากกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์และกรมคุมประพฤติ โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนเข้าศึกษาที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ และศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ 20 แห่งทั่วประเทศ เพื่อมอบโอกาสในการฝึกงานด้านการขายปลีกในระยะเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย พร้อมทั้งการรองรับงานจากผู้พ้นโทษ โดยการให้ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้กระทำผิดเพื่อจะนำไปประกอบอาชีพที่เหมาะกับตลาดแรงงานหลังพ้นโทษ ซึ่งเป็นไปตามภารกิจขับเคลื่อนการคืนคนดีสู่สังคมตามนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ณ กระทรวงยุติธรรม เมื่อเร็วๆนี้