คุณภาพของน้ำนมวัวขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง ล่าสุด นักวิทยาศาสตร์ชี้ว่า อารมณ์ของวัวก็มีผลกับคุณภาพของน้ำนมเช่นกัน โดยวัวที่มีความสุขจะผลิตน้ำนมที่มีสารอาหารมากขึ้น

นักวิทยาศาสตร์ทดลองให้สารอาหารที่จะทำให้วัวรู้สึกมีความสุขมากขึ้น แล้วพบว่า ปริมาณของแคลเซียมที่พบในวัวพันธุ์โฮลสไตน์ และในน้ำนมของวัวพันธุ์เจอร์ซีย์ที่เพิ่งคลอดลูกวัวจะเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งทำให้เราได้วิธีการที่จะทำให้วัวนมมีสุขภาพที่ดีและให้นมมากขึ้น โดยงานวิจัยนี้ได้รับการเผยแพร่ในวารสารวิชาการ Journal of Endocrinology แล้ว

ปัจจุบัน ความต้องการนมวัวที่มีแคลเซียมสูงนั้นมีมาก เพราะร่างกายของมนุษย์มีแคลเซียมมากกว่าแร่ธาตุชนิดอื่นๆ ในประเทศตะวันตก ผลิตภัณฑ์จากนมเช่น ชีส และโยเกิร์ตถือว่าเป็นแหล่งแซลเซียมหลัก แต่วัวในหลายประเทศกำลังประสบปัญหาในการให้น้ำนม เช่นในแอบอเมริกาเหนือ วัวราว ๆ 5 -10 เปอร์เซ็นต์กำลังเป็นโรคที่มีแคลเซียมในเลือดต่ำ ซึ่งความเสี่ยงที่วัวจะเป็นโรคนี้จะสูงขึ้นมากในช่วงก่อนและหลังคลอดลูกวัว

โรคขาดแคลเซียมเป็นปัญหาใหญ่สำหรับสุขภาพของวัว โรคนี้มีความเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านภูมิคุ้มกันและระบบย่อยอาหารของวัว ลดอัตราการเกิดการตั้งท้อง และทำให้ช่วงตั้งท้องนานกว่าปกติ ปัญหาเหล่านี้ส่งผลต่อการทำฟาร์มเลี้ยงวัวโดยรวม เพราะผลิตผลนั้นขึ้นกับการตั้งท้องของวัว และปริมาณน้ำนมที่อุดมไปด้วยแคลเซียมที่วัวผลิตให้

ก่อนหน้านี้เคยมีการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาโรควัวขาดแคลเซียมมานาน แต่งานวิจัยในแง่ของการป้องกันไม่ค่อยมีเท่าไหร่นัก การศึกษาในหนูพบว่า การให้สารเซโรโทนินซึ่งเป็นสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความรู้สึกมีความสุขทำให้หนูมีระดับแคลเซียมที่น่าพอใจ

ดร.ลอรา เฮอร์นานเดซ และทีมงานที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน เมดินสัน จึงได้ศึกษาว่าเซโรโทนินนั้นไปช่วยเพิ่มปริมาณแคลเซียมในน้ำนมและเลือดของวัวนมได้หรือไม่ ทีมวิจัยจึงได้เพิ่มสารอาหารที่จะทำให้วัวเปลี่ยนเป็นเซโรโทนินเข้าไปในอาหารที่วัวกิน ในบรรดาวัว 24 ตัวในการทดลองครั้งนี้ ครึ่งหนึ่งเป็นวัวพันธุ์เจอร์ซีย์ และอีกครึ่งหนึ่งเป็นวัวพันธุ์โฮลสไดน์ เป็นวัวพันธุ์ที่พบได้ทั่วไป นักวิจัยได้เก็บตัวอย่างนมและเลือดตลอดทั้งการทดลอง

นักวิจัยพบว่า แม้เซโรโทนินจะทำให้แคลเซียมโดยรวมของวัวทั้งสองพันธุ์เพิ่มขึ้น แต่ในรายละเอียดนั้นมีความตรงข้ามกัน โดยวัวพันธุ์โฮลสไดน์จะมีปริมาณของแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้นแต่มีแคลเซียมในน้ำนมลดลง (เทียบกับกลุ่มควบคุม) ส่วนวัวพันธุ์เจอร์ซีย์จะมีปริมาณแคลเซียมในเลือดเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในวันที่ 30 ของการให้นมลูก เป็นการบ่งบอกว่าเซโรโทนินนั้นช่วยรักษาปริมาณของแคลเซียมไว้ได้ตลอดช่วงการให้นมลูก

"จากการศึกษาวัวทั้งสองสายพันธุ์ในการควบคุมปริมาณแคลเซียมในร่างกาย เราพบว่าวัวสองพันธุ์นั้นมีความแตกต่างกัน" ดร.ลอรา เฮอร์นานเดซ เผย

"เซโรโทนินช่วยเพิ่มแคลเซียมในเลือดของวัวพันธุ์โฮลสไดน์ และในน้ำนมของวัวพันธุ์เจอร์ซีย์ แต่เซโรโทนินไม่ได้ทำให้ปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้น ไม่ได้มีผลกับการกินอาหาร และไม่ได้มีผลกับปริมาณของฮอร์โมนที่จำเป็นต้องใช้สำหรับให้นม"

ในขั้นตอนต่อไป นักวิจัยจะศึกษาในเชิงโมเลกุลเพื่อหากลไกว่าเซโรโทนินนั้นมีผลต่อปริมาณแคลเซียมในร่างกายได้อย่างไร และเหตุใดวัวสองสายพันธุ์จึงให้ผลแตกต่างกัน

"เราจะศึกษาต่อไปเพื่อดูความเป็นไปได้ที่จะใช้เซโรโทนินในการป้องกันโรควัวขาดแคลเซียม น่าจะทำให้เกษตรกรเพาะเลี้ยงวัวนมทำธุรกิจได้ยั่งยืนต่อไป โดยทำให้วัวมีความสุขและผลิตน้ำนมที่มีสารอาหารออกมา"

อ้างอิง: European Society of Endocrinology. (2016, July 15). Happy cows make more nutritious milk. ScienceDaily. Retrieved July 17, 2016 from www.sciencedaily.com/releases/2016/07/160715114108.htm

งานวิจัย: Samantha R Weaver, Austin P Prichard, Elizabeth L Endres, Stefanie A Newhouse, Tonia L Peters, Peter M Crump, Matthew S Akins, Thomas D Crenshaw, Rupert M Bruckmaier, Laura L Hernandez. Elevation of circulating serotonin improves calcium dynamics in the peripartum dairy cow. Journal of Endocrinology, 2016; 230 (1): 105 DOI:10.1530/JOE-16-0038