ห้องหลัก : ทั่วไปโดยอ่านตอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip1770
แนวข้อสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นอปท.61 พร้อมเฉลยsirintip1700
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip1730
แนวข้อสอบ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip1740
แนวข้อสอบ นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip1640
แนวข้อสอบ นักผังเมืองปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip1690
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip1690
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip80
แนวข้อสอบ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip80
แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อปท.61 พร้อมเฉลยsirintip1710