หมวดหมู่กระทู้ล่าสุดอ่านตอบความคิดเห็นล่าสุด
รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้วิธีสอนแบบเอ อาร์ ซี (ARC) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ โดยการใช้วิธีสอนแบบเอ อาร์ ซี (ARC) ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดย นางสาวสัจจา พรหมเสน่ห์
320
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดย Jamemy Jame
330
​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี​แนวข้อสอบ นักทรัพยากรบุคคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดย Jamemy Jame
370
​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี​แนวข้อสอบ นักวิชาการเงินและบัญชี สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดย Jamemy Jame
400
​แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี​แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดย Jamemy Jame
320
​แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี​แนวข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดย Jamemy Jame
240
​แนวข้อสอบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี​แนวข้อสอบ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดย Jamemy Jame
230
​แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี​แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
โดย Jamemy Jame
250
"แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันการพลศึกษา"แนวข้อสอบ นักวิชาการพัสดุ สถาบันการพลศึกษา
โดย brain media
310
"แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สถาบันการพลศึกษา"แนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา สถาบันการพลศึกษา
โดย brain media
290
"แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร"แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร
โดย brain media
290
"แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร"แนวข้อสอบ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมศิลปากร
โดย brain media
270
"แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมศิลปากร"แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงาน กรมศิลปากร
โดย brain media
270
รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2รายงานการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษและทักษะการคิด โดยใช้เทคนิคการสอนอ่านแบบ SQ4R ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย thanatcha_toon
250
"แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง"แนวข้อสอบ นักประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
โดย brain media
240
จงเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงหน่วยวัดความยาวจาก หน่วยโยชน์เป็น เส้น ศอก วา คืบและนิ้ว จงเขียนโปรแกรมเพื่อแปลงหน่วยวัดความยาวจาก หน่วยโยชน์เป็น เส้น ศอก วา คืบและนิ้ว
โดย Tanabordee wungkeeree
300
ถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะเขียนเป็น ภาษาซียังไงดีครับ ถ้าเจอโจทย์แบบนี้จะเขียนเป็น ภาษาซียังไงดีครับ
โดย NNSS SSNN
410
เรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง All About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2เรื่องรายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เรื่อง All About Me กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดย นุจรี อองกุลนะ
430
แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ชุดที่ 1 เรื่องการเขียนและการสะกดคำ จัดทำโดย ครูวชิราพรรณ คล้ายลักษ์แบบฝึกทักษะการเขียนเรื่องตามจินตนาการ ชุดที่ 1 เรื่องการเขียนและการสะกดคำ จัดทำโดย ครูวชิราพรรณ คล้ายลักษ์
โดย ธีระชัย ใจใส
500
รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้ชีวิตแบบพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน เรื่อง การใช้ชีวิตแบบพอเพียง กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย ษิญาดา
600
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน       		  ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เพื่อพัฒนาการอ่านและการเขียนคำพื้นฐาน ชุดมาตราตัวสะกด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โดย Jintana Thepkum
550
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย Jamemy Jame
620
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย Jamemy Jame
510
​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล​แนวข้อสอบ เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย Jamemy Jame
420
++ฉบับใหม่ แนวข้อสอบ นักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ++ฉบับใหม่ แนวข้อสอบ นักเรียนช่าง กรมอู่ทหารเรือ
โดย lamai
480
#คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล#คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเครื่องกล กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย lamai
450
ขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ โอกาสดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆ >>>>ฟรี! สัมมนารับแค่ 25 คน<<<< ช้าหมด อดได้ของดี นะจ๊ะ ****สำรองที่นั่งด่วนตอนนี้ค่ะขออนุญาติประชาสัมพันธ์ค่ะ โอกาสดีๆไม่ได้มีมาบ่อยๆ >>>>ฟรี! สัมมนารับแค่ 25 คน<<<< ช้าหมด อดได้ของดี นะจ๊ะ ****สำรองที่นั่งด่วนตอนนี้ค่ะ
โดย Tiya Korangkul
1211Tiya Korangkul
23 ก.พ. 2561 18:16
 อัพเดตใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล อัพเดตใหม่ล่าสุด แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย lamai
440
** Updateแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล** Updateแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานพัสดุ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย lamai
470
สรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาลสรุปแนวข้อสอบ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย lamai
390
แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาลแนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย เจ้าพนักงานธุรการ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย lamai
400
++ฉบับใหม่แนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล++ฉบับใหม่แนวข้อสอบ นักวิชาการทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
โดย lamai
430
++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
โดย lamai
350
แนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรคแนวข้อสอบ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค
โดย lamai
400
(เน้นๆ)++แนวข้อสอบ นายทหารประทวน เหล่าทหารแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก(เน้นๆ)++แนวข้อสอบ นายทหารประทวน เหล่าทหารแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก
โดย lamai
400
#ครอบคุมที่ออกสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค กรมสุขภาพจิต#ครอบคุมที่ออกสอบ แนวข้อสอบ นายช่างเทคนิค กรมสุขภาพจิต
โดย lamai
400
++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต
โดย lamai
400
++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กรมสุขภาพจิต
โดย lamai
360
แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิตแนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย นักจัดการงานทั่วไป กรมสุขภาพจิต
โดย lamai
400
++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักรังสีการแพทย์ กรมสุขภาพจิต
โดย lamai
350
แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย พนักงานพัสดุ กฟภแนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย พนักงานพัสดุ กฟภ
โดย lamai
400
แนวข้อสอบ พนักงานบัญชี กฟภแนวข้อสอบ พนักงานบัญชี กฟภ
โดย lamai
390
แนวข้อสอบ พนักงานช่างโยธา กฟภแนวข้อสอบ พนักงานช่างโยธา กฟภ
โดย lamai
400
แนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย พนักงานช่างไฟฟ้า กฟภแนวข้อสอบ+พร้อมเฉลย พนักงานช่างไฟฟ้า กฟภ
โดย lamai
430
รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20214 เรื่อง Adobe Flash CS3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1รายงานผลการพัฒนาและการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาการประยุกต์ใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น รหัสวิชา ง20214 เรื่อง Adobe Flash CS3 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1
โดย ลำดวน ชิดปราง
420
++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ พนักงานช่างเครื่องกล กฟภ++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ พนักงานช่างเครื่องกล กฟภ
โดย lamai
390
แนวข้อสอบ นิติกร กฟภแนวข้อสอบ นิติกร กฟภ
โดย lamai
400
แนวข้อสอบ นิติกร กฟภแนวข้อสอบ นิติกร กฟภ
โดย lamai
330
สรุปแนวข้อสอบ พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา) กฟภสรุปแนวข้อสอบ พนักงานช่าง (โสตทัศนศึกษา) กฟภ
โดย lamai
380
++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักบัญชี กฟภ++คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ นักบัญชี กฟภ
โดย lamai
350