ขอโจทย์ภาษาซี

อยากจะรบกวนเพื่อน ๆ ให้ช่วยคิดโจทย์ภาษาซีให้หน่อยนะคะ พร้อมเฉลย อยากจะเอาไปเป็นแบบฝึกหัดนะคะ จะได้มีแนวเยอะ ๆ ขอบคุณมากนะคะ
25 ก.ย. 2549 20:41
154 ความเห็น
138482 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 9 L (Guest)

โปรแกรม ตู้ ATM คับ#include <stdio.h>

void main()

{

int money,amount;

char c;

do{

do{

printf("n---ADD MONEY ( >=100 )--- = ");scanf("%d",&money);}while(money<=99);

{

if(money < 999)

money = money;else(money >= 1000);

amount = money / 1000;

money = money % 1000;

printf("tBang 1000 = -- %d -- ean",amount);if(money < 499)

money = money;

else(money >= 500);

amount = money / 500;

money = money % 500;

printf("tBang 500 = -- %d -- ean",amount);if(money < 99)

money = money;

else(money > 100);

amount = money / 100;

money = money % 100;

printf("tBang 100 = -- %d -- ean",amount);printf("Do you want to try again Y=(Yes) N=(No) = ");scanf("%s",&c);

}

}while((c == 'y')||(c == 'Y'));

printf("********************----------------Bye Bye----------------********************n");

}
20 ม.ค. 2551 12:39


ความคิดเห็นที่ 10 โดย LithorVita

ลองหาโจทย์โอลิมปิกดูน่ะ

น่าสนใจดี
23 ม.ค. 2551 01:32


ความคิดเห็นที่ 11 ืืืnnn (Guest)

เขียนฟังก์ชั่นแปลงระดับสีขาวดำโดยใช้ สูตรy=0.3r+0.59g+0.11bกำหนดให้ฟังก์ชั่นรับค่า r g b แล้วคืนค่าเป็นจำนวนเต็ม y เขียนโปรแกรม test driver ทดสอบการทำงานของฟังก์ชันโดยกำหนดให้ค่า r g b มีค่าเป็นจำนวนตั้งแต่ 1 ถึง 3 ส่งค่าเข้าไปในฟังก์ชันนำผลลัพธ์องฟังก์ชันแสดงออกทางหน้าจอ

*********ช่วยแก้โจทย์ให้หน่อยนะค่ะ*******************
23 ก.พ. 2551 14:42


ความคิดเห็นที่ 12 siriwat (Guest)

โปรแกรมตู้atm ผมคิดว่าน่าจะ else if นะ ไม่ใช่else เฉยๆ
6 มี.ค. 2551 21:20


ความคิดเห็นที่ 13 siriwat (Guest)

<P>ใครมีโค้ดเกี่ยวกับการเรียงเลขจำนวนเต็มจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากช่วยบอกทีครับ</P>
6 มี.ค. 2551 21:24


ความคิดเห็นที่ 14 nong_phang9@hotmail.com (Guest)

จงเขียนโปรแกรมในการับตัวอักขระจาก keyboard แล้วทำการแสดงผลตัวอักษรที่รับเข้าไป ทำซ้ำจนกว่า ผู้ที่ใช้จะใส่ค่าเป็น "X"
8 มิ.ย. 2551 14:03


ความคิดเห็นที่ 15 hinclook@hotmail.com (Guest)

ต้องการรู้วิธีการเขียนภาษาซีโดยรัค่า10ค่าทางคีย์บอร์ด
แล้วบอกค่ามากที่สุด  น้อยที่สุด  คู่  คี่ และผลรวม  เฉลี่ย  ใครเขียนได้ช่วยบอกที่

10 ม.ค. 2552 17:33


ความคิดเห็นที่ 17 pegasus_t-t@hotmail.com (Guest)

เอาไปเลยคร๊าบบบ��� Switch/For/While/Do..while


1. เขียนโปรแกรมโดยใช้คำสั่ง switch ในการเลือกการเสียภาษีตามการแยกประเภทสินค้า ดังนี้


��� ��� ประเภทที่ 1 เสียภาษี10 % ของราคาสินค้า


ประเภทที่ 2 เสียภาษี15 % ของราคาสินค้า


ประเภทที่ 3 เสียภาษี17 % ของราคาสินค้า


ประเภทที่ 4 เสียภาษี40 % ของราคาสินค้า


โดยรับค่า ประเภทและราคาสินค้า


2. ใช้คำสั่ง For เขียนโปรแกรมรับส่วนสูงของนักเรียน 5 คนและหาค่าเฉลี่ยส่วนสูงของนักเรียนทั้ง 5 คน


3. ใช้คำสั่ง while เขียนโปรแกรมรับส่วนสูงของนักเรียนแบบกำหนดจำนวนคนได้และหาค่าเฉลี่ยส่วนสูงของนักเรียนทั้งหมด


5. ใช้คำสั่ง Do..while เขียนโปรแกรมบวกค่าสะสมไม่เกิน 100 หากเกิน 100 ให้ออกจาก loop และแสดงค่าสะสม


25 ส.ค. 2552 22:03


ความคิดเห็นที่ 18 oom (Guest)

อยากรู้การเขียนโค้ดภาษาซีของการคำนวณหาพื้นที่ของสี่เหลี่ยมคางหมู

13 ก.ย. 2552 15:24


ความคิดเห็นที่ 22 ka1616@hotmail.com (Guest)

ช่วยเขียนโปรแกรมให้หน่อยนะค่ะ
จงเขียนโปรแกรมเมนูอาหาร 10 อย่าง พร้อมบอกราคาสินค้าแต่ละชิ้น...ค่ะ

ช่วยหน่อยนะค่ะ เพิ่งเรียนยังมะเข้าใจเลยค่ะ

1 ธ.ค. 2552 11:39


ความคิดเห็นที่ 29 อ่อนมากภาษาซี (Guest)

ช่วยเขียนโปรแกรมหาค่าเฉี่ยความสูงของนักเรียนทั้งหมด 5 คน ให้หน่อยคร่ะ อยากได้มาเรย ถ้าได้จักขอบพระคุณอย่างยิ่งคร่ะ
23 ก.พ. 2553 23:50


ความคิดเห็นที่ 30 เดะปวช.2/19 (Guest)

ช่วยเขียนโปรแกรม หาค่าเฉลี่ยของนักเรียนทักหมด 5 คน ให้หน่อยนะค๊ะ ต้องการมากเรย
/

/

/
ถ้าได้ขอบคุณมากคร่ะ เดะอ่อนภาษา C ต้องการคนเก่งขั้นเทพช่วยค่ะ
23 ก.พ. 2553 23:55


ความคิดเห็นที่ 33 tamkool_pooh@hotmail.com (Guest)

จงเขียนโปรแกรมชื่นชมนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีโดยใช้คำสั่ง if - else เป็นตัวเช็คเงื่อนไข
ให้ผลลัพท์ออกมาเป็น ให้ใส่ชื่อนักศึกษา,คำแนน และมีผลออกมาว่าเป็นดีหรือไม่ดี
29 มิ.ย. 2553 13:06


ความคิดเห็นที่ 34 oil (Guest)

โจทย์นี้ล่ะทำไง
เพื่อรับค่า n จำนวน ทางแป้นพิมพ์และแสดงค่า n จำนวนทางจอภาพ จนกระทั้ง n มีค่าเป็น 0 และแสดงจำนวนที่พิมพ์ทั้งหมดที่ครั้ง
12 ก.ย. 2553 08:19


ความคิดเห็นที่ 35 oilcho555@hotmail.com (Guest)

โจทย์นี้ล่ะทำไง
จงเขียนผังงานและโปรปกรมเพื่อรับค่า n จำนวน ทางแป้นพิมพ์และแสดงค่า n จำนวนทางจอภาพ จนกระทั้ง n มีค่าเป็น 0 และแสดงจำนวนที่พิมพ์ทั้งหมดที่ครั้ง
12 ก.ย. 2553 08:22


ความคิดเห็นที่ 36 fff (Guest)

หาค่าเฉลี่ยของนักเรียนทักหมด 5 คน

ไม่แน่ใจนะค่ะ

#include
#include
int i;
float score[5],sum,avg;
void main()
{
clrscr();
for (i=1;i
21 ก.ย. 2553 14:43


ความคิดเห็นที่ 37 ponny (Guest)

เขียนโปรแกรมภาษาซีเพื่อตรวจสอบคำที่รับมาว่าเป็นคำหรือข้อความสมมาตร(Palindromes) กันหรือไม่ โดยข้อความสามารถเว้นวรรคได้(แต่ไม่นับตัวเว้น) ใส่สัญลักษณ์ต่างๆได้$ % ^ ^ & (แต่ไม่นับสัญลักษณ์) ทั้งนี้ให้ใช้เฉพาะตัวชี้(pointer)และการจัดการต่างๆ ของตัวชี้เท่านั้น คำหรือข้อความสมมาตร คือคำหรือข้อความครึ่งซ้ายของข้อความและครึ่งขวาของข้อความสมมาตรกัน เช่น ABBA หรือ MADAM หรือ A TOYOTA หรือ DNA LAND หรือ WONTON? NOT NOW โดยถ้าตรวจสอบแล้วว่าสมมาตร
printf ("is Palindromes");
ถ้าไม่สมมาตร
printf ("is not Palindromes");
21 ก.ย. 2553 19:22


ความคิดเห็นที่ 39 noojulove@hotmail.com (Guest)

มีโจทย์อีกค่ะ

การใช้ฟังก์ชัน do While ( )คำนวณค่าห้องพักโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งแบ่งประเภทของห้องพักออกเป็นดังนี้
ห้องพักประเภทที่1 ค่าห้องพักวันละ 600 บาท
ห้องพักประเภทที่ 2 ค่าห้องพักวันละ 1200 บาท
ห้องพักประเภทที่ 3 ค่าห้องพักวันละ 1800 บาท
ห้องพักประเภทที่ 4 ค่าห้องพักวันละ 2100 บาท
โดยผู้เช่าพักจะต้องชำระค่าห้องพักตามจำนวนวันที่พักอยู่ โดยการรับรู้ข้อมูลจำนวนวันที่พักอยู่ทางแป้นพิมพ์และแสดงผลทางจอภาพ โดยแสดงประเภทของห้องพัก จำนวนวันที่เข้าพักและจำนวนเงินค่าห้องพักที่คำนวณได้


การใช้ฟังก์ชัน for คำนวณหา เกรด ซึ่งแบ่งประเภทเกรดออกเป็นดังนี้
grade A มีคะแนนรวม > = 80 คะแนน
grade B มีคะแนนรวม > = 70 คะแนน
grade C มีคะแนนรวม > = 60 คะแนน
grade D มีคะแนนรวม > = 50 คะแนน
นอกจากนั้นให้ grade F โดยรับค่าจากคะแนนเก็บ,กลางภาค,ปลายภาค


การใช้ฟังก์ชัน While คำนวณหา เกรด ซึ่งแบ่งประเภทเกรดออกเป็นดังนี้
grade A มีคะแนนรวม > 80 คะแนน
grade B มีคะแนนรวม > 70 คะแนน
grade C มีคะแนนรวม > 60 คะแนน
grade D มีคะแนนรวม > 50 คะแนน
นอกจากนั้นให้ grade F โดยรับค่าจากคะแนนเก็บ,กลางภาค,ปลายภาค


การใช้ฟังก์ชัน do While คำนวณหา เกรด ซึ่งแบ่งประเภทเกรดออกเป็นดังนี้
grade A มีคะแนนรวม > 80 คะแนน
grade B มีคะแนนรวม > 70 คะแนน
grade C มีคะแนนรวม > 60 คะแนน
grade D มีคะแนนรวม > 50 คะแนน
นอกจากนั้นให้ grade F โดยรับค่าจากคะแนนเก็บ,กลางภาค,ปลายภาค

ช่วยหน่อยนะค่ะจะต้องส่งวันอังคารนี้แล้ว

ขอบคุณมากค่ะ...........
5 ธ.ค. 2553 20:28


ความคิดเห็นที่ 40 moona_charida@hotmail.com (Guest)

หาค่าเกรดเฉลี่ยเมื่อทำการป้อนข้อมูล รหัสวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน จำนวนหน่วยกิจ และผลการเรียน จำนวน 5 รายวิชา

ทำไงค่ะ
14 พ.ค. 2554 07:16


ความคิดเห็นที่ 41 szaa (Guest)

โจทย์ หาค่าเฉลี่ย ส่วนสูงของนักศึกษา 5คน
#include
using namespace std;
void main (void)
{
int tall,i=1,sum=0;
while (i
8 ก.ย. 2554 20:10

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น