การทำพอร์ต โฟลิโอ ( portfolio แฟ้มผลงาน )

พอร์ต โฟลิโอ ( portfolio แฟ้มผลงาน ) ทำอย่างไร ?เราควรมาทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Portfolio กันใหม่เพราะพวกเรามักติดอยู่กับการรับโจทย์แบบมีรายละเอียดประกอป เช่นต้องทำกี่หน้า ใช้กระดาษอะไร มีข้อมูลอะไรบ้าง พอคุณครูบอกว่าทำอย่างไรก็ได้ ก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไร คุณครูคงมากำหนดให้เราไม่ได้จริงๆครับเพราะพอร์ตโฟลิโอ คือการบันทึกสิ่งต่างๆที่แสดงความสนใจ ความถนัด ความสามารถ และความคิดเห็นของตัวเราในพอร์ตโฟลิโอของเราอาจมีข้อมูลต่างๆต่อไปนี้ครับ

- กิจกรรมที่เคยทำ เช่นเคยเป็นคณะกรรมการนักเรียน เคยร่วมแข่งขันกีฬาฯ เคยร่วมจัดโครงงาน คือเคยทำอะไร เมื่อไร ก็ใส่ลงไปครับ เราไม่จำเป็นต้องใส่กิจกรรมทุกอย่างที่เราเข้าร่วม เพราะบางทีถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ผู้อ่าน ดูไม่ออกเลยว่าเราสนใจอะไรกันแน่

- ในส่วนนี้อาจใส่ความรู้สึกของคนอื่นที่มีต่อกิจกรรมที่เราทำ หรือ ความรู้สึกที่มีต่อตัวเราในการทำกิจกรรมนั้นๆ

- นอกจากนั้นนักเรียนควรบันทึกเรื่องของความภูมิใจ และรางวัลที่เคยได้รับในกาณทำกิจกรรม หรือการเรียน และถึงแม้ไม่ได้รับรางวัลใดๆแต่การเข้าร่วมประกวดแข่งขันต่างๆก็บ่งบอกถึงความสนใจของเรา นักเรียนก็สามารถบันทึกได้เช่นกัน

ในเรื่องนี้ขอยกตัวอย่างในการพิจารณา เปรียบเทียบพอร์ตโฟลิโอของนักเรียนสองคน

- พอร์ต ที่หนึ่ง นักเรียนเข้าร่วมประกวดถ่ายภาพและได้รับรางวัล จากการประกวด มีหลักฐานรางวัล แสดงไว้

- พอร์ตที่สอง ถึงแม้ไม่เคยรับรางวัลแต่ส่งเข้าร่วมประกวดมากมาย พร้อมมีรูปงานแสดงภาพถ่ายต่างๆที่ตนเองเข้าร่วมประกวดผมคงพิจารณาว่า เจ้าของพอร์ตที่สองน่าจะเป็นผู้ที่เหมาะสมกว่า ถ้าต้องคัดเอาเพียงคนเดียวเพื่อเข้าเรียนสาขาการถ่ายภาพ บางทีแค่การไปร่วมงาน ไปดูงานนิทรรศการ ที่เราสนใจก็นำมาบันทึกได้ เพราะพอร์ตคือสิ่งที่จะบ่งบอกความสนใจในตัวเรา บางคนสนใจเรื่องวิชาการ ก็เอาเกรด เอารายงานที่ทำระหว่างเรียน เอาเรื่องราวของการทำโครงงานด้านวิชาการต่างๆ ที่เคยทำมาแสดง มาสรุป หรือนำภาพถ่ายของตนเองในงานนั้นๆมาบันทึกไว้ในพอร์ต ก็ดูน่าสนใจครับ

คนที่สนใจด้านสังคมก็เอากิจกรรม ที่ทำ บางทีอาจให้เพื่อนเขียนถึงเราก็ได้ว่าเราดีตรงไหน ประทับใจอะไรเรา ให้ครู พ่อแม่ หรือคนที่เรารู้จัก เขียนถึงเราได้ทั้งนั้นไม่ผิดกติกามีนักเรียนถามว่า การบันทึกพอร์ตโฟลิโอต้องมีหลักฐานหรือไม่

สำหรับผมคิดว่าถ้ามีก็ดี ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไร เพราะถ้าผู้อ่านสนใจเขาก็มาถามเราต่อได้ เช่นถ้าเราเคยร่วมกิจกรรมปลูกป่า แต่เราไม่มีรูป เราก็อาจเขียนความประทับใจในงานนั้น โดยไม่มีหลักฐาน ไม่มีคนเซ็นรับรอง ก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆ

นักเรียนที่สนใจด้านเทคโนโลยี อาจทำพอร์ตแบบดิจิตอล คือทำเป็น เวป หรือโปรแกรม นำเสนอ ก็ดูน่าสนใจ ใส่ภาพ เสียง ผมว่าน่าจะสนุกครับเป็นการบ่งบอกความสนใจของเราได้อย่างดี

คำถามที่ว่าจะใช้กระดาษอย่างไร ความหนาเท่าไร หรือ จำนวนกี่หน้า ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับตัวเรานะ พอร์ตที่แสดงความเป็นตัวเราได้นั่นคือพอร์ตโฟลิโอที่ดี เคยเห็นพอร์ตของนักเรียนที่ สนใจด้านศิลปะ ทำออกมาไม่กี่หน้าแต่ออกแบบน่าสนใจ มีทั้งภาพกราฟฟิค และภาพถ่ายที่ตั้งใจทำอย่างดี อย่างนี้เอาไปสมัครเข้าเรียนต่อด้านศิลปะ การออกแบบสื่อ ก็น่าจะประสบความสำเร็จ

การที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งเริ่มมีการกำหนดให้ พอร์ตโฟลิโอ เป็นส่วนหนึ่งของการคัดนักเรียนเข้าเรียนต่อ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมมากครับ น่าจะมีผลดีกว่าการคัดนักเรียนจากการสอบเพียงอย่างเดียว

บางคนไม่เคยคิดเคยทำประโยชน์อะไรให้สังคมส่วนรวมเลย แต่สอบเข้าคณะส้งคมสงเคราะห์ อย่างนี้จะหวังให้จบมาทำงานด้านนี้ คงยากครับ

การคัดเลือกโดยใช้พอร์ตโฟลิโอเป็นส่วนประกอบจึงน่าจะช่วยให้มหาวิทยาลัยได้คัดเอาผู้ที่มีความสนใจ ในสาขาวิชานั้นๆ เข้าไปเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนเรียนอย่างมีความสุข และประสบความสำเร็จในการเรียน การเรียนต่อ หรือ การทำงานในอนาคต

อ.วิริยะ ฤาชัยพาณิชย์

องค์ประกอบหลักๆ ของ Portfolio ที่สมบูรณ์1.หน้าปก

ควรออกแบบให้สะดุดุตา แบบเห็นปุ๊บแล้วคนหยิบขึ้นมาอ่านปั๊บเลยค่ะ ถ้าหน้าตาดีก็ใส่รูปตัวเองลงไป present ตัวเองเต็มที่ เข้าใจง่าย สรุปเนื้อหา และ มีรายละเอียดครบถ้วนคือ ของใคร ชั้นอะไร เรียนที่ไหน เมื่อไร อย่างไร เหตุใด ฯลฯ (แต่ต้องเน้นส่วนที่เป็นตัวของเราที่สุด ทำออกมาให้เป็นตัวของตัวเอง)2.ประวัติส่วนตัว

นำเสนอตัวเองเต็มที่เลยนะคะ ประวัติทางด้านสถานศึกษา ถ้าจะให้ดี ขอแนะนำว่าให้ทำเป็น 2 ชุด คือ ส่วนที่เป็นภาษาไทย รวมไปถึงข้อมูลที่เป็น personal data และส่วนที่เป็นภาษาอังกฤษนั่นเอง เพื่อแสดงความสามารถของตนให้แฟ้มดูน่าเชื่อถือมากขึ้นค่ะ3.ประวัติทางการศึกษา

ให้เรียงลำดับจากการศึกษาที่น้อยสุด จนกระทั่งปัจจุบันและผลสรุปของผลการเรียนที่ได้ครั่งล่าสุดควรเน้นเป็นส่วนท้ายที่เห็นเด่นชัดที่สุด(อาจมีเอกสารรับรองผลการเรียนแนบมาด้วยก็ได้ จะดีมาก)4.รางวัลและผลงานที่ได้รับ

เขียนในลักษณะเรียงลำดับการได้รับ จากปี พ.ศ.(ในส่วนนี้ไม่ขอแนะนำว่าต้องใส่เกียรติบัตรลงไป เพราะอาจทำให้แฟ้มดูไม่มีจุดเด่น เพราะมันเด่นหมด ควรไปเน้นข้อต่อไปดีกว่า)5.รางวัลและผลงานที่ประทับใจ

เป็นผลงานหรือรางวัลที่ได้รับ และเกิดความภาคภูมิแบบสุดๆ รางวัลแบบนี้แหละที่เป็นรางวัลแห่งชีวิตข้าพเจ้า (ควรใส่หลักฐานลงไปด้วยอาจมีรูปถ่ายประกอบจะดีมาก)6.กิจกรรมที่ทำในโรงเรียน

เช่นเป็นประธานนักเรียน กิจกรรมในชมรม หรืออย่างอื่นใส่เพื่อให้รู้ว่าเรามีประสบการณ์จากการทำงาน หรือตรงส่วนนี้จะใช้เป็นงานพิเศษที่กำลังทำก็ได้ หากเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยจะทำให้ผลงานมีคุณค่ามากขึ้น คนหยิบขึ้นมาอ่านจะเห็นคุณค่าของเราตรงนี้ อาจมีเอกสารแสดงด้วยจะดีมากค่า)7.ผลงานตัวอย่าง

คือ งานหรือรายงานที่คิดว่าภาคภูมิใจมากที่สุดจากการเรียนที่ผ่านมา เช่น โครงงานวิทยาศาสตร์ รายงาน การวิจัยต่างๆ อาจนำเสนอใน 5 รายวิชาหลัก เป็นต้นห8.ความสามารถพิเศษต่างๆ

ควรโชว์ในความสามารถพิเศษที่คนทั่วไปมีอยู่เป็นส่วนน้อยที่สามารถทำได้ หรือเป็นความสามารถพิเศษที่สามารถสอดคล้องกับคณะ ที่เราต้องการศึกษาต่อ หรือถ้าไม่มี ก็เป็นความสามารถพิเศษทั่วๆ ไปค่ะ เช่น ร้องเพลง เล่นดนตรี หรือ กีฬา ฯลฯ

ในแต่ละหัวข้อถ้าหากมีการแสดงรูปถ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยจะดีมากๆค่ะ ขอให้แฟ้มสะสมผลงานของเพื่อนๆ ออกมาน่ารักกันทุกคนนะคะ
29 มี.ค. 2549 11:38
165 ความเห็น
433281 อ่าน


ความคิดเห็นที่ 64 หนานเวย์ (Guest)

ขอบคุณม้ากๆคร้าบ มีความรู้เพิ่มขึ้นเเยะเลย
16 ม.ค. 2551 10:13


ความคิดเห็นที่ 65 bell (Guest)

<P>thank you</P>
20 ก.พ. 2551 17:44


ความคิดเห็นที่ 67 โดย pang_za

ขอบคุนมากๆค่ะ
25 มี.ค. 2551 17:03


ความคิดเห็นที่ 68 maay_rnvealo@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณมากๆ เลยนะคะ
6 เม.ย. 2551 23:35


ความคิดเห็นที่ 69 sun-i-sa-m-a-i@thaimail.com (Guest)

<P>อยากเห็นตัวอย่างPortfolioจังเลยค่ะ&nbsp;&nbsp; ใครก็ได้ส่งให้ดูหน่อย&nbsp;&nbsp; ขอบคุณวิธีการทำนะคะ</P>
10 เม.ย. 2551 12:54


ความคิดเห็นที่ 70 katakorn@gmail.com (Guest)

<P>ถ้าใครมีตัวอย่าง ช่วยส่งมาให้ดูหน่อยสิค่ะ ขอบคุณค่า ชช่าวได้มากกกก เลย</P>
16 เม.ย. 2551 23:24


ความคิดเห็นที่ 71 >w< Brilliant (Guest)

<P>^^ ขอบคุณสำหรับกระทู้ดีดีแบบนี้นะคะ</P>
24 เม.ย. 2551 12:07


ความคิดเห็นที่ 72 13onnie (Guest)

<P>ขอบคุณมากๆๆๆเลยนะคะ</P>

<P>เป็นพระคุณอย่างสูงเลย</P>
9 พ.ค. 2551 23:35


ความคิดเห็นที่ 73 faiinter@hotmail,com (Guest)

<P><FONT face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif">ขอบคุณมากมายค่ะ ต่อ ไป นี้ จะ ต้อง หา รูป มาใส่ แฟ้ม บ้าง เเล้ว ค่ะ</FONT></P>
31 พ.ค. 2551 14:56


ความคิดเห็นที่ 74 DAAGOLF@YAHOO.COM (Guest)

<P>อยากได้ PORTFOLIO ดูเป็นตัวอย่างจังค่ะ</P>

<P>ใครเมตตาหนูหน่อย ต้องการเอาไปเป็นตัวอย่างสมัครงานค่ะ</P>
2 มิ.ย. 2551 13:27


ความคิดเห็นที่ 75 โดย KNowarp

นร.ต้องทำแฟ้มผลงานกันทุกคนหรือเปล่า

ทำชั้นไหนคะ

ใครมีตัวอย่างนำมาให้ดูหน่อยซิคะขอบคุณมากคะ
5 มิ.ย. 2551 17:33


ความคิดเห็นที่ 76 AC (Guest)

<P>ขอบคุณมากมายครับ</P>
22 มิ.ย. 2551 23:30


ความคิดเห็นที่ 77 munligar@hotmail.com (Guest)

อยากทราบลายละเอียดของportfolio
29 มิ.ย. 2551 11:50


ความคิดเห็นที่ 78 ตอแหล (Guest)

ขอบคุณมากที่ให้ความรู้
29 มิ.ย. 2551 11:52


ความคิดเห็นที่ 79 เดียร์ (Guest)

ขอบคุณมาก ๆค่ะ กำลังทำพอร์ตอยู่พอดีเลย

คิดไม่ออกเลยอะค่ะ ว่าจะทำยังไง

เพราะว่าอาจารย์บอกว่าทำยังไงก็ได้

มันกว้างมาก แต่พอได้อ่านบทความนี้

ช่วยได้เยอะเลย
10 ก.ค. 2551 21:53


ความคิดเห็นที่ 80 tour_1150@hotmail.com (Guest)

ขอบคุณงิ
12 ส.ค. 2551 08:33


ความคิดเห็นที่ 81 mai-punk@hotmail.com (Guest)

ขอบคุนม๊ากมากกกกเลยค่า.....เข้าจายแร๊ววว วุ้วๆๆ ดีจายๆ เย้ๆๆๆ จุ๊ปๆ 555+
13 ส.ค. 2551 17:56


ความคิดเห็นที่ 82 kapook_999@hotmail.com (Guest)

อ่านบทความแล้วแต่ยังนึกภาพไม่ออก จะกรุณาส่งตัวอย่างให้ดูหน่อยได้ไหมค่ะ

อยากทำไว้สมัครงานค่ะ ส่งตามemailได้เลยค่ะ
19 ส.ค. 2551 15:15


ความคิดเห็นที่ 83 RN (Guest)

อ่านแล้ว...ก็ไม่มีไอเดียจำทำอะไรเลย ข้อ4 5 6 7 8 นี่ โยนทิ้ง- -"ข้อ 1 2 3 ก็ไม่น่าชม- -ใส้ติ่งโลกจริงๆ OTL
21 ส.ค. 2551 20:13


ความคิดเห็นที่ 84 tausanook@hotmail.com (Guest)

จัยมาก
23 ส.ค. 2551 13:54

แสดงความคิดเห็น

กรุณา Login ก่อนแสดงความคิดเห็น