สะเต็มศึกษาสัญจร ค่ายOrigami Spectrometer จากอะตอมสู่ดวงดาว

การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา หรือ STEM Education เป็นการพัฒนาระบบการศึกษา การเรียนรู้เนื้อหาและทักษะโดยการเชื่อมโยงในแต่ละด้านของวิชาทั้งวิชาวิทยาศาสตร์ (Science), เทคโนโลยี (Technology), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering) และคณิตศาสตร์ (Mathematics) ซึ่งการเรียนรู้แบบสะเต็ม นับเป็นความหวังหนึ่งของประเทศไทยที่จะพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาให้ทัดเทียมประเทศที่พัฒนาแล้ว

เว็บไซต์วิชาการดอทคอม จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริมให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจทางด้านวิทยาศาสตร์ อีกทั้งทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหา ผ่านการเรียนรู้แบบสะเต็ม โดยอาศัยการบูรณาการการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์เป็นเครื่องมือในการศึกษา ก่อเกิดเป็น “กิจกรรมสะเต็มศึกษาสัญจร (STEM Road Show)ค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมถึงดวงดาว” ขึ้น เพื่อมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์จากกระบวนการตั้งคำถามและหาคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์ โดยเนื้อหาของกิจกรรม จะเป็นการประดิษฐ์อุปกรณ์สเปกโทรมิเตอร์ที่ให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างอุปกรณ์การเรียนรู้ด้วยตัวเอง หลังจากนั้นเยาวชนจะได้ใช้อุปกรณ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อการสังเกต เรียนรู้ และทำความเข้าใจธรรมชาติของแสง โครงสร้างอะตอม รวมไปถึงการบอกองค์ประกอบของธาตุบนดวงอาทิตย์หรือดวงดาวต่างๆ

โดยสะเต็มศึกษาสัญจรที่แรกที่วิชาการ.คอมไปสัญจรนั้นคือ โรงเรียนปทุมคงคา จังหวัดกรุงเทพมหานคร นี่เอง ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ซึ่งกิจกรรมค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมถึงดวงดาวในครั้งนั้นได้ท่านอาจารย์ ดร. ทวีนันท์ เชี่ยวชาญชำนาญกิจ อาจารย์คนเก่งแห่งภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยมหิดลมาเป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้แก่เด็กๆ

เริ่มเข้าสู่กิจกรรม โดยการละลายพฤติกรรมด้วยกิจกรรมสนุกๆ เล็กๆ น้อยๆ เป็นการเตรียมความพร้อมและแบ่งกลุ่ม ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมหลักของค่ายในครั้งนี้

จากนั้นเข้าสู่กิจกรรมค่าย Origami Spectrometer จากอะตอมถึงดวงดาว ท่านอาจารย์วิทยากรเริ่มให้น้องๆ นักเรียน ฝึกกระบวนการตั้งคำถามและหาคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์ ซึ่งคำถามหนึ่งที่ว่า นักวิทยาศาสตร์รู้ได้อย่างไรว่าดวงดาวในแต่ละดวงมีธาตุอะไรอยู่บ้าง ทั้งที่ก็ไม่ได้ไปเหยียบบนดวงดาวเหล่านั้นจริงๆ? เป็นหนึ่งในคำถาม จุดประกายการเรียนรู้ให้เด็กๆ อยากที่จะเรียนรู้เพิ่มขึ้นพอสมควร

พอเริ่มเข้าสู่ช่วงประดิษฐ์อุปกรณ์ น้องๆ โรงเรียนปทุมคงคาต่างให้ความสนใจ และตั้งอกตั้งใจในการประดิษฐ์อุปกรณ์เป็นของตัวเองกันอย่างขะมักเขม้น แม้ว่าช่วงเริ่มประดิษฐ์อุปกรณ์จะดูทุลักทุเลและยังงงๆ กับการประกอบอยู่บ้าง แต่ได้พี่ๆ ผู้ช่วยวิทยากรผู้ใจดีทุกท่านช่วยแนะนำน้องๆ การประดิษฐ์อุปกรณ์จึงสำเร็จไปได้ด้วยดี ได้เป็นชิ้นงานสเปกโทรมิเตอร์ฝีมือตัวเอง

เมื่อน้องๆ มีอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นของตัวเองแล้ว Let’s start เริ่มเรียนรู้กันได้เลยในแต่ละฐาน ซึ่งในแต่ละฐานน้องๆ จะได้ใช้อุปกรณ์ของตัวเองที่มีส่องเข้ากับแหล่งกำเนิดแสงที่แตกต่างกัน ซึ่งผลจากการสังเกตนั้นจะเป็นตัวกระตุ้นให้เด็กๆ อยากรู้อยากเห็น เกิดการตั้งคำถาม และร่วมกันคิดวิเคราะห์ และหาคำตอบเชิงวิทยาศาสตร์มาถกเถียงกันระหว่างกลุ่ม ซึ่งหลายๆ กลุ่มที่มีความรู้อะไรที่นอกเหนือจากที่เพื่อนคนอื่นรู้ ก็ต่างนำความรู้ที่ตัวเองมีนั้นมาพูดคุยกับเพื่อนต่างกลุ่มกันอย่างน่าสนใจ เมื่อน้องๆ ต่างแลกเปลี่ยนความรู้กันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านวิทยากรคนเก่งก็จะสรุปความรู้ให้น้องๆ อีกครั้งเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันถึงความรู้ทางวิทยาศาสตร์

ปิดท้ายกันด้วยการมอบของที่ระลึกให้แก่นักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยที่ช่างสังเกตช่างเรียนรู้ ตอบคำถามได้ถูกต้อง และยังให้ความรู้เพื่อนๆ ได้อย่างยอดเยี่ยม ก่อนที่จะถ่ายรูปหมู่เป็นที่ระลึกก่อนปิดค่าย

มาถึงตรงนี้หลายคนคงสงสัยสเปกโทรมิเตอร์เกี่ยวข้องอย่างไรกับดวงดาว? ...เรื่องนี้คงต้องเก็บไว้เรียนรู้กันในค่าย

กิจกรรมครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาครั้งแรกของเว็บไซต์วิชาการ.คอม ต้องขอขอบคุณครูอาจารย์และน้องๆ ทุกคน ที่ให้ความร่วมมือสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้

ตัวอย่างคู่มือกิจกรรม


บุคคลากร หรือหน่วยงานที่สนใจในการจัดกิจกรรมสนุกๆ และได้ความรู้แบบนี้ สามารถติดต่อเพื่อขอรายละเอียดของกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่คุณคมสรรค์ เพชรคอน (ตุ้ย) โทรศัพท์ 08-0615-0990  อีเมล Komson@vcharkarn.com