มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง ได้เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษา ประจำปี 2561 สำหรับน้องๆที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (ภาคปกติ) ดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ www.daf.or.th