โครงงานวิทยาศาสตร์ คอมติวเตอร์ คณิตศาสตร์ โปรเจค | โครงงาน วิชาการ.คอม

บทความโครงงาน

โครงงานวิชาการ

วิชาการดอทคอมได้พัฒนาคลังโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บและรวบรวมโครงงานวิทย์ ฯ , โครงงานคณิตฯ และ โครงงานคอมพิวเตอร์ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับมหาวิทยาลัย หรือโครงงานวิทยาศาตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิ้วเตอร์ ที่มาจากโครงการประกวดต่างๆ ทั้งนี้มุ่งหวังที่จะให้คลังโครงงานแห่งนี้ เป็นแหล่งศูนย์รวมโครงงานวิทยาศาตร์ , โครงงานคณิตศาสตร์ , โครงงานคอมฯ จากทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ ใช้ศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลโครงงานต่างๆ ตลอดจนใช้เป็นช่องทางในการเผยแพร่โครงงานของตนเองให้แก่บุคคลอื่นๆ

ปัจจุบันฐานข้อมูลโครงงานมีข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ โครงงานคอมพิวเตอร์ อยู่ประมาณ 1,000 โครงงาน ส่วนหนึ่งได้มีการรวบรวมโครงงานมาจากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ (JSTP) โครงการประกวดซอฟแวร์แห่งชาติ (NSC) ที่จัดโดย NECTEC และโคงงานจากสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยทีมงานจะพยายามรวมรวมข้อมูลโครงงานจากแหล่งอื่นๆ เพิ่มเติมและคาดว่าในอนาคตระบบคลังข้อมูลโครงงานจะเป็นระบบที่สามารถรวมรวมโครงงานต่างๆ ทั่วประเทศได้

โครงงานทั้งหมดหมวดหมู่ หัวข้อโครงงาน ดาวน์โหลด
ระนาดคลาสิค Thai Classical Music
2678
เกมส์รามยณะ ศึกขุนพลอหังการ RAMAYANA The battle of Haughty Warlord.
2801
คุณค่าของพลังงานแสงอาทิตย์ Value of Solar Energy
13740
ระบบนิเวศมหัศจรรย์ป่าชายเลน The Mangrove forest
5421
เกมส์เทศบาลแมน Tassabanman game
2340
นิเวศน์วิทยาปะการัง The coral in ecology
3782
เกมส์ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง GAMES FARM
3416
ดวงดาวในระบบสุริยะ Solar System
5991
การพัฒนาเวปเกมRPGโดยใช้AJAX Web-Base RPG Using Ajax
2887
หุ่นยนต์สำรวจวัตถุระเบิด I ROBOT BOOM
6179
จังหวะบนฟลอร์
2624
ต้นไม้เพื่อโลก Wild for earth
4675
ท่องโลกกว้าง Travel the World
2868
PowerPoint สนุกได้ด้วยมือเรา Fun With Your Own Hand
8287
พูดด้วยหัวใจ SPEAK BY HEART
4245
สู้ !! อย่างไทย The Fighting of Siam Style
2526
ไบรท์ไซต์Bright Sight
457
ภาษามือเรียนรู้ได้ ง่ายนิดเดียว Ezy 2 learning skill hand
2413
ภาษามือเรียนรู้ได้ ง่ายนิดเดียว Ezy 2 learning skill hand
12
“โลกทั้งใบให้นายคนเดียว” Hand Of The World
2731
มาแยกขยะ ลดภาวะโลกร้อน Recycle for Global warming
4186
ตอบคำถามร้อยล้าน
2295
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์น่ารู้
11625
โปรแกรมจำลองสถานการณ์เพื่อทดสอบการควบคุมสัญญาณไฟจราจรด้วย AI ในมุมมอง 3D
3571
หัวใจใสใสไร้มลพิษ The good environment by teenager
4818
จราจรน้อยช่วยคุณไค้ The junior traffic can help you
2671
เศรษฐีน้อยMillionaire Baby
2926
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN)
3946
เกมวีรบุรุษกู้แผ่นดินอโยธยา
10291
TSN ประทะอสุริยะต้านภัยยาเสพติด (The Adventure of TSN)
13