บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)40515
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)111810
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต11001
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??18399
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ80042
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ53964
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ36270
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์59110
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์125256
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์43771
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์80691
กาแล็กซี่กาแล็กซี่42904
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ106824
เอกภพเอกภพ25509
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน101582
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์53151
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา61095
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค133033
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่11638
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา100774
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก51210
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี31325
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ31983
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน9372
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A25123
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A15678
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A27558
พันธะเคมีพันธะเคมี11720
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน32923
ตารางธาตุตารางธาตุ25996
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม46115
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี71610
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน112733
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี23293
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี19646
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์59048
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์24937
พลาสติกพลาสติก32782
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์31470
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์30059
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน49386
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน41626
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ15803
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม118173
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม26915
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก21584
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ265899
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต67643
โปรตีนโปรตีน54932
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน159593