บทเรียน วิทย์ทั่วไป

ช่วงชั้นชื่อบทเรียนยอดชม
Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)Physiology: อุจจาระร่วง (Diarrhea)32249
Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)Physiology: การควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย (Body Temperature Regulation)87188
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมกับคุณภาพชีวิต9672
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คืออะไร ??16020
การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศ74390
ดวเทียมและยานอวกาศดวเทียมและยานอวกาศ50406
กำเนิดระบบสริยะกำเนิดระบบสริยะ34383
ระยะห่างของดาวฤกษ์ระยะห่างของดาวฤกษ์56471
สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์สีและอุณหภูมิผิวของดาวฤกษ์109751
ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์ความสว่างและอันดับความสว่างของดาวฤกษ์39935
วิวัฒนาการของดาวฤกษ์วิวัฒนาการของดาวฤกษ์74503
กาแล็กซี่กาแล็กซี่40976
กำเนิดเอกภพกำเนิดเอกภพ100737
เอกภพเอกภพ24421
การลำดับชั้นหินการลำดับชั้นหิน86735
ซากดึกดำบรรพ์ซากดึกดำบรรพ์48345
อายุทางธรณีวิทยาอายุทางธรณีวิทยา49297
หลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาคหลักฐานและข้อมูลทางธรณีภาค118255
แผ่นธรณีภาค   และการเคลื่อนที่แผ่นธรณีภาค และการเคลื่อนที่10769
ปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยาปรากฏการณ์ทางธรณีวิทยา93198
โครงสร้างโลกโครงสร้างโลก49700
ธาตุกัมมันตรังสีธาตุกัมมันตรังสี25005
ธาตุกึ่งโลหะธาตุกึ่งโลหะ28266
โลหะแทรนซิซันโลหะแทรนซิซัน8804
ธาตุหมู่ 8Aธาตุหมู่ 8A23127
ธาตุหมู่ 7Aธาตุหมู่ 7A14196
ธาตุหมู่ 1A และ 2Aธาตุหมู่ 1A และ 2A22390
พันธะเคมีพันธะเคมี10528
เวเลนซ์อิเล็กตรอนเวเลนซ์อิเล็กตรอน30622
ตารางธาตุตารางธาตุ24626
โครงสร้างอะตอมโครงสร้างอะตอม40586
อัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมีอัตราการเกิดปิฏิกิริยาเคมี65450
ปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวันปฏิกิริยาเคมีในชีวิตประจำวัน107249
พลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมีพลังงานกับการเกิดปฏิกิริยาเคมี22227
การเกิดปฏิกิริยาเคมีการเกิดปฏิกิริยาเคมี17554
เส้นใยสังเคราะห์เส้นใยสังเคราะห์54875
ยางสังเคราะห์ยางสังเคราะห์22452
พลาสติกพลาสติก30044
การเกิดพอลิเมอร์การเกิดพอลิเมอร์28467
พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์พอลิเมอร์ธรรมชาติและพอลิเมอร์สังเคราะห์27620
เชื้อเพลิงในชีวิตประจำวันเชื้อเพลิงในชีวิตประจำวัน47002
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนสารประกอบไฮโดรคาร์บอน37032
แก๊สธรรมชาติแก๊สธรรมชาติ14730
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียมผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม108330
กำเนิดและแหล่งปิโตรเลียมกำเนิดและแหล่งปิโตรเลียม24825
กรดนิวคลีอิกกรดนิวคลีอิก19482
กลไกลการรักษาดุลยภาพกลไกลการรักษาดุลยภาพ240077
คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรต62293
โปรตีนโปรตีน51500
ไขมันและน้ำมันไขมันและน้ำมัน142645