เพลงเจ็บแต่จบ English Version

โดย ดร.พี่นุ้ย - English Breakfast
www.nuienglish.com
www.facebook.com/nuienglish

 
              เจ็บแต่จบ The song is claimed to be based on a true story. มีการกล่าวอ้างว่าเพลงนี้มาจากเรื่องจริง If you love someone who does not love you wholeheartedly, you have to accept and face the truth that the love is not possible. ถ้าเรารักใครที่เขาไม่ได้รักเราอย่างเต็มหัวใจ เราต้องยอมรับและเผชิญหน้ากับความจริงว่าความรักนั้นเป็นไปไม่ได้ ต้องยอมจบไปเลยจะดีกว่า
 
              เพลงนี้อาจจะได้เทียบได้กับสำนวน nip something in the bud ตัดไฟแต่ต้นลม 
              to prevent an escalation of a situation ในภาษาอังกฤษ nip something in the bud มีที่มาจากต้นไม้ nip จะหมายถึงตัด ลิด ดึง bud คือ หน่อ ดอกตูม รวมความแล้วคือรีบเอามันออกก่อนตั้งแต่ยังไม่โต หรือจะใช้ว่า A stitch in time saves nine. สำนวนนี้มาจากการเย็บผ้าเวลาผ้าขาดแต่แรก ถ้าเรารีบเย็บเราจะใช้เพียงแค่เข็มเดียว แต่ถ้าปล่อยขาดมากๆอาจต้องใช้เก้าเข็ม stitch แปลว่า รอยเย็บ
 
              คราวนี้เรามาว่าด้วยเพลงท่อนฮุกเจ็บแต่จบ เผื่อน้องๆจะได้นำไปออดิชั่นในรายการประกวดร้องเพลงต่างๆ
              If there’s heartbreak and things will end, ถ้ามันจะเจ็บแล้วมันจะจบ
              I’m willing to accept (it). ให้เจ็บเท่าไรก็ยอม
 
              But, with the gradual pain and persisting grievance, 
              living with the lasting sufferance, I can’t bear.
              (I cannot bear living with the lasting (long-lasting) sufferance.)
              gradual pain หมายถึง ความเจ็บปวดที่ละนิด persisting grievance หมายถึง ความเศร้าที่ยังคงอยู่ persist ถ้าเป็นกริยาจะหมายถึงยืนกราน
              lasting sufferance ความทรมานหรือความอดทนต่อความเจ็บปวดที่ยาวนาน 
              รวมถึงประโยค คือ ฉันไม่ยอมอยู่อย่างที่ต้องอดทนต่อความทุกข์ทรมานไปตลอด
              ตรงนี้เน้น cannot bear ทนไม่ได้ เวลาใช้ต้องบวกด้วยกริยาเติม ing เช่น living 
              ยังมีอีกสองตัวที่ต้องจำคือ cannot stand ทนไม่ได้ และ cannot help อดไม่ได้ บวกด้วย v.ing เช่นกัน ตัวอย่าง I cannot help falling in love with you. อดไม่ได้ที่จะตกหลุมรักคุณ
 
              Though I love you, the more I love, the more painful it will be.
              The more I love, the more painful it will be. ยิ่งรักเท่าไร ยิ่งเจ็บเท่านั้น
              โครงสร้าง The + ขั้นกว่า ใช้ 2 ครั้งจะแปลว่า ยิ่ง…ยิ่ง เช่น The sooner, the better. ยิ่งเร็วก็ยิ่งดี
              The more I see you, the more I love you. ยิ่งเห็นคุณ ก็ยิ่งรักคุณ
              ที่เหลือซ้ำเดิมอธิบายไปแล้วค่ะ
              But, with the gradual pain and persisting grievance, living with a lasting sufferance, I can’t bear.