วิจัย

วิชา : อื่นๆ ระดับชั้น : ทั่วไป
จำนวน : 1 ข้อ ผู้เข้าชม : 2,363 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

สาเหตุของการวิจัย คือข้อใด ? 

มนุษย์ประสบปัญหาและต้องการแก้ไขปัญหา

มนุษย์มีความอยากรู้อยากเห็นความรู้ความจริงไม่คงที่

เหตุผลอื่นๆ

ถูกทุกข้อ