ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หน่วยที่10

วิชา : ภาษาไทย ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 20 ข้อ ผู้เข้าชม : 11,007 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ให้นักเรียนอ่านบทร้อยกรอง แล้วตอบคำถามข้อ 1 - 5



  เกิดเหตุสยองสยด   แสนสลดไร้สมาน

ฝูงวัวที่เคยสราญ         แยกกันอยู่ตามลำพัง

จึงถูกสิงโตร้าย           ขยับกายขย้ำหลัง

วัวสิ้นซึ่งพลัง              ตกเป็นเหยื่ออันโอชา

คำในข้อใดที่อ่านแบบอักษรนำ

 

ลำพัง



โอชา

สยอง



สิงโต

2 ) 

ข้อใดอ่านผิด

 

สมาน อ่านว่า สะ – หมาน 






สราญ  อ่านว่า  สะ – ราน 



สยอง  อ่านว่า  สะ – หยอง 




สลด  อ่านว่า  สะ – ลด

3 ) 

ข้อใดไม่ใช่อักษรนำ

 

แสน


ขยับ

สยด

ขย้ำ

4 ) 

ข้อใดที่ไม่อ่านออกเสียง อะ ที่พยัญชนะตัวแรก


 

สยอง



พลัง

เหยื่อ



ขยับ

5 ) 

ข้อใดเป็นคำนาม

 

สลด



แยก

เป็น



ฝูงวัว

6 ) 

ข้อ 6 – 7 คำในข้อใดอ่านผิด

 

สมาน อ่านว่า สะ – มาน 







สถาน  อ่านว่า  สะ – ถาน



ขยัน  อ่านว่า  ขะ – หยัน



ตลอด  อ่านว่า  ตะ – หลอด

7 ) 
 

แถลง อ่านว่า ถะ – แหลง







ขมีขมัน อ่านว่า  ขะ – มี – ขะ – มัน



ทวีป  อ่านว่า  ทะ – วีบ



พะยอม  อ่านว่า  พะ - ยอม

8 ) 

ข้อ 8 – 10 คำในข้อใดอ่านถูกต้อง

 

เจริญ อ่านว่า เจิน






ปฐม  อ่านว่า  ปะ – ทม

ทราบ  อ่านว่า  ทอ – ราบ 




แสดง  อ่านว่า  สะ – แดง 


9 ) 
 

สหาย อ่านว่า สะ – หาย 







ถลำ        อ่านว่า  ถะ – ลำ 



ขนาน  อ่านว่า  ขะ – นาน 



ตลก  อ่านว่า  ตะ – ลก 

10 ) 
 

ฉลอง อ่านว่า ฉะ – ลอง 






ทรชน  อ่านว่า  ทะ – ระ – ชน



สนับ  อ่านว่า  สะ – หนับ 




ขนาด  อ่านว่า  ขะ – นาด 

11 ) 

กฟผ. เขียนเป็นคำเต็มว่าอย่างไร

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค







การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

การไฟฟ้านครหลวง



การกีฬาแห่งประเทศไทย

12 ) 

ไปรษณีย์ เขียนเป็นคำย่อได้คือข้อใด

 

ปษ.



ปณ.

ปษณ.



ป.ณี.

13 ) 

การย่อความที่ดีควรทำอย่างไร

 

ลอกเฉพาะบทสรุป







ลอกใจความสำคัญไว้ทุกบรรทัด



อ่านให้จบแล้วย่อทีละบรรทัด



อ่านให้จบแล้วเขียนย่อด้วยสำนวนของเราเอง

14 ) 

ข้อใดไม่ใช่หลักในการเขียนแผนผังความคิด

 

โยงเส้นแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดหลักกับความคิดรอง



เขียนความคิดรองไว้รอบความคิดหลัก



เขียนความคิดหลักไว้รอบๆ


เขียนความคิดหลักไว้ตรงกลาง


15 ) 

ภาพนี้หมายถึงอะไรในแผนที่

 

ภูเขา



ทางรถไฟ

ถนนทางหลวง



แม่น้ำ

16 ) 


ใครมีปูมากที่สุด

 

ต่อ

เต้

เติ้ล

ตาว

17 ) 

ใครมีปูน้อยที่สุด และมีจำนวนกี่ตัว

 

ต่อ มีจำนวน 40 ตัว





ต่อ มีจำนวน 20 ตัว



ตาว มีจำนวน 40 ตัว




ตาว มีจำนวน 20 ตัว

18 ) 

ตาวมีปูน้อยกว่าเติ้ลอยู่เท่าใด

 

1 ตัวครึ่ง



20 ตัว

30 ตัว



40 ตัว

19 ) 

หากต่อต้องการเลี้ยงปูให้ได้เท่าตาวต้องเพิ่มอีกจำนวนเท่าใด


 

5 ตัว



10 ตัว

15 ตัว



20 ตัว

20 ) 

ถ้านำปูของทุกคนมารวมกัน จะมีปูทั้งหมดกี่ตัว

 

11 ตัวครึ่ง



12 ตัว

210 ตัว



230 ตัว