สังคมศึกษาฯ ป.2 หน่วยที่3

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมต้น
จำนวน : 30 ข้อ ผู้เข้าชม : 4,029 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

สถานที่ใด เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา

 

วัด

มัสยิด

สุเหร่า

2 ) 

ข้อใดคือลักษณะความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท

 

แบบชิงดีชิงเด่น

แบบตัวใครตัวมัน 

แบบพึ่งพาอาศัยกัน 

3 ) 

สถานที่ใด เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม

 

วัด

มัสยิด

สุเหร่า

4 ) 

ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวผู้คนในชุมชนมักจะประกอบอาชีพใด

 

ขายของที่ระลึก

เลี้ยงสัตว์

ทำไร่

5 ) 

เมื่ออายุครบ 15 ปี เราจะไปทำบัตรประจำตัวประชาชนได้จากที่ใด

 

โรงเรียน

สวนสาธารณะ

ที่ว่าการอำเภอ

6 ) 

ชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมน้ำ ผู้คนในชุมชนส่วนใหญ่ใช้ยานพาหนะใดในการเดินทาง

 

รถยนต์

เรือ

เกวียน

7 ) 

แม่ให้ฝ้ายไปซื้อผัก ฝ้ายจะไปซื้อผักได้จากที่ใด

 

ตลาด

สถานีตำรวจ

ที่ว่าการอำเภอ

8 ) 

ใครมีหน้าที่ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน

 

กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน

อบต.

9 ) 

ใครเป็นผู้ปกครองดูแลคนในตำบล

 

กำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน

อบต.

10 ) 

ใครเป็นผู้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

 

โตเล่นการพนันในชุมชน

เล็กใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.

หนึ่งไม่ช่วยงานพัฒนาชุมชน

11 ) 

ข้อใดไม่ใช่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน

 

การรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย

การรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

การเข้าร่วมประกวดนางงาม

12 ) 

เพราะเหตุใดชุมชนจำเป็นต้องมีผู้ปกครองคอยดูแล

 

เพื่อให้คนในชุมชนนับถือ

เพื่อให้คนในชุมชนแบ่งพรรคแบ่งพวก

เพื่อให้คนในชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข

13 ) 

ใครปฏิบัติตนไม่ถูกต้อง

 

เก่งนำสุนัขที่เลี้ยงมาปล่อยในวัด

ต๋อยทำบุญตักบาตรทุกวันพระ

อ๋อยร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว

14 ) 

ข้อใดไม่ใช่หลักการปฏิบัติตนในการอยู่ร่วมกันในชุมชน

 

ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี

ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสังคม

ปฏิบัติตามใจของตนเอง

15 ) 

อาชีพใดถือว่าเป็นรั้วของชาติ

 

ตำรวจ

ทหาร

ครู

16 ) 

ข้อใดไม่ใช่อาชีพเกษตรกรรม

 

การค้าขาย

การเลี้ยงสัตว์

การเพาะปลูกพืช

17 ) 

อาชีพใดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติ

 

ครู

ชาวนา

ตำรวจ

18 ) 

อาชีพที่จำหน่ายหรือรับแลกเปลี่ยนสินค้าคืออาชีพใด

 

ครู

ตำรวจ

พ่อค้าแม่ค้า

19 ) 

ข้อใดไม่ใช่อาชีพบริการ

 

ชาวสวน

ช่างตัดเสื้อผ้า

พนักงานขับรถ

20 ) 

ผู้ที่นำผลผลิตหรือบริการมาแลกกับเงินเรียกว่าอะไร

 

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

ลูกค้า

21 ) 

สื่อกลางที่ใช้ในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในปัจจุบัน คือข้อใด

 

เปลือกหอย

ลูกปัด

เงินตรา

22 ) 

ข้อใดไม่ใช่สัญลักษณ์ที่แสดงความเป็นชาติไทย

 

การฟัง

การไหว้

การแต่งกาย

23 ) 

ภาษาประจำชาติของคนไทยคือข้อใด

 

ภาษาจีน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

24 ) 

เราจะช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทยได้อย่างไร

 

พูดไม่ต้องชัด แต่อ่านและเขียนให้ถูกต้อง

พูดให้ชัดเจน อ่านให้ถูกต้องเขียนผิดได้บ้าง 

พูดให้ชัดเจน อ่านและเขียนให้ถูกต้อง

25 ) 

อาหารในข้อใดไม่ได้แสดงถึงความเป็นไทย

 

พิซซ่า

ต้มยำกุ้ง

น้ำพริกกะปิ

26 ) 

ข้อใดไม่ใช่การแสดงความเคารพของคนไทย

 

การไหว้

การกราบ 

การจับมือ 

27 ) 

ข้อใดไม่ใช่สิ่งที่แสดงถึงความเป็นมาของชาติไทย

 

ศิลาจารึก

ตึกแถว 

อนุสาวรีย์ 

28 ) 

การเล่นเกมประกอบเพลงเป็นการออกกำลังกายหรือไม่ เพราะเหตุใด

 

เป็น เพราะอวัยวะทุกส่วนของร่างกายมีการเคลื่อนไหว  

ไม่เป็น เพราะร่างกายไม่ได้ใช้แรง

ไม่เป็น เพราะร่างกายเคลื่อนไหวช้า

29 ) 

ข้อใดคือสัญลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย

 

สีผิว

สีผม 

ธงชาติ 

30 ) 

ใครปฏิบัติตนที่แสดงถึงความเป็นชาติไทย

 

หน่อยรับประทานพิซซ่า

อ้อมใส่ชุดไทยไปงานแต่งงาน

หนิงทักทายด้วยการจับมือ