สังคมศึกษาฯ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5หน่วยที่ 7

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 10 ข้อ ผู้เข้าชม : 3,903 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 

ข้อใดศึกษาเรื่องหินและแร่ธาตุ 

 

ภูมิปฐพี 

ภูมิธรณี 

ภูมิประเทศ 

ภูมิอุทก 

2 ) 

จังหวัดในข้อใดตั้งอยู่ทางภาคเหนือ

 

พังงา กระบี่ สตูล 

เลย ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 

เชียงใหม่ ลำพูน แพร่ 

สิงห์บุรี อ่างทอง นครปฐม 

3 ) 

การศึกษามิติสัมพันธ์เชิงทำเลที่ตั้งไม่ได้รวมถึงข้อใด

 

ที่ตั้ง

ขนาด

อาณาเขต

จำนวนประชากร

4 ) 

โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ทำให้เกิดปรากฏการณ์ใด 

 

ฤดูกาล 

น้ำขึ้น น้ำลง 

ข้างขึ้น ข้างแรม 

จันทรุปราคา สุริยุปราคา 

5 ) 

ภาคใดของประเทศไทยที่มีลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง

 

ภาคเหนือ 

ภาคกลาง 

ภาคใต้ 

ภาคอีสาน 

6 ) 

ลักษณะภูมิประเทศแบบใดที่คนมักตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่หนาแน่น

 

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขา 

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูง 

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นที่ราบและชายฝั่งทะเล 

ลักษณะภูมิประเทศที่เป็นภูเขาและเป็นที่ราบสูง 

7 ) 

ภูมิอากาศไม่มีอิทธิพลต่อสิ่งใดของคน

 

ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน 

สติปัญญาและความสามารถ 

สุขภาพและประสิทธิภาพการทำงาน 

สภาพการแต่งกาย 

8 ) 

สีน้ำเงินในแผนที่ หมายถึงสิ่งใด

 

ป่าไม้ 

ภูเขา

ทะเล

ที่ราบสูง

9 ) 

ข้อใดไม่ใช่องค์ประกอบของแผนที่

 

ชื่อแผนที่ 

มาตราส่วน 

ที่ตั้งของแผนที่ 

สัญลักษณ์ในแผนที่ 

10 ) 

ข้อใดไม่ใช่เครื่องมือทางภูมิศาสตร์

 

นาฬิกา

ลูกโลก

เข็มทิศ

ภาพถ่ายทางอากาศ