ข้อสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2553 วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6

วิชา : ชีววิทยา ระดับชั้น : ประถมปลาย
จำนวน : 50 ข้อ ผู้เข้าชม : 46,597 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 ) 


จากแผนภาพแสดงการถ่ายทอดพลังงานในระบบนิเวศ   A , B , C , D และ E เป็นสิ่งมีชีวิต 5 ชนิด สิ่งมีชีวิตชนิดใดควรมีบทบาทในการเปลี่ยนสารอินทรีย์เป็นสารอนินทรีย์ในระบบนิเวศ 

 

A

C

D

E

2 ) จากรูปแสดงหลอดเลือดที่นำเลือดเข้าและออกจากไต และท่อที่นำสารออกจากไต การเปรียบเทียบความเข้มข้นของยูเรียบริเวณต่างๆ ในข้อใดถูกต้อง 

 

มากกว่า มากกว่า Z

มากกว่า มากกว่า X

มากกว่า มากกว่า Z

มากกว่า มากกว่า Y

3 ) 


จากกราฟแสดงอุณหภูมิภายในร่างกายชายคนหนึ่ง (แกนตั้ง) ในเวลา 1 ชั่วโมง (แกนนอน) ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนอาบน้ำ หลังอาบน้ำ และขณะอาบน้ำโดยแช่ตัวในอ่างอาบน้ำที่มีอุณหภูมิ 22 องศาเซลเซียส ชายคนนี้ควรใช้เวลาในการอาบน้ำนานเท่าใด 

 

10 นาที 

20 นาที 

30 นาที 

40 นาที 

4 ) 

นำกระดาษกรองชุบสารที่ได้จากส่วนต่างๆ ของทางเดินอาหารแล้ววางลงบนจานกลมที่มีแผ่นแป้งสุกผสมไอโอดีนซึ่งทำให้แผ่นแป้งมีสีน้ำเงิน เมื่อเวลาผ่านไป 10 นาที กระดาษกรองที่ทำให้สีน้ำเงินของแผ่นแป้งสุกบริเวณรอบกระดาษกรองจางลงมากที่สุดคือข้อใด 


 

แผ่น ชุบสารจากหลอดอาหาร

แผ่น ชุบสารจากกระเพาะอาหาร

แผ่น ชุบสารจากลำไส้เล็ก

แผ่น D ชุบสารจากลำไส้ใหญ่

5 ) 

จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเป็นกรด- เบส (แกนนอน) และประสิทธิภาพการทำงานของน้ำย่อย 2ชนิด คือ X และ Y (แกนตั้ง) ที่ได้จากส่วนของทางเดินอาหารในรูป 


 

A และ C              

B และ D

C และ B              

D และ C

6 ) 


จากรูปแสดงโครงสร้างภายในของหัวใจคน หมายเลข 1  2  3  และ 4  หมายถึงหลอดเลือด อักษร A  B  C และ D หมายถึงห้องหัวใจ หมายเลขและอักษรใดบรรจุเลือดที่มีปริมาณออกซิเจนใกล้เคียงกัน 

 

1 กับ C

กับ A

3 กับ B                 

กับ A และ D

7 ) 

คุณหมอบอกสามีภรรยาคู่หนึ่งหลังจากสืบประวัติทางพันธุกรรมแล้วว่าโอกาสที่จะมีลูกเป็นโรคเลือด ประเภทหนึ่งมี 1ใน คุณหมอหมายความว่าอย่างไร 

 

ในลูกสี่คนจะมีหนึ่งคนเป็นโรคเลือด

ลูกแต่ละคนมีโอกาสเป็นโรคเลือดได้เท่ากัน

ถ้าลูกคนแรกเป็นโรคเลือด ลูกคนต่อไปจะไม่เป็น


ถ้าลูกสามคนแรกปกติ ลูกคนสุดท้องต้องเป็นโรคเลือด

8 ) 

เด็กหญิงนุชมีตาชั้นเดียวไม่เหมือนพ่อและแม่ที่มีตาสองชั้น   ข้อใดอธิบายได้ถูกต้องที่สุด 


 

1

2

3

4

9 ) 

ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นสิ่งมีชีวิตจีเอ็มโอ (GMO)

 

แบคทีเรียบีทีใช้ฆ่าลูกน้ำยุง

แบคทีเรียผลิตฮอร์โมนคน เพื่อใช้ฉีดให้กับผู้ป่วย

ดอกพุทธรักษาสีเหลือง เมื่อฉายรังสี ได้เป็นดอกสีส้ม เหลืองแดง สีชมพูสด

ผสมพันธุ์มะละกอปลูกกับมะละกอพื้นเมืองเพื่อให้ได้มะละกอต้านทานไวรัส

10 ) 

ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ได้สร้างสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถเรืองแสงได้   การเรืองแสงเป็นการใช้ยีนจากสิ่งมีชีวิตใด

 

ปะการัง

แมงกะพรุน

ปลาไหลไฟฟ้า    

ไฮดรา

11 ) 

พืชสร้างอาหารและพลังงานโดยการสังเคราะห์ด้วยแสง ถ้าไม่มีแสง พืชได้รับพลังงานจากที่ใด 


 

ถ้าไม่มีแสง พืชจะหยุดการใช้พลังงาน

ได้จากการเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนให้เป็นพลังงาน

ได้จากพลังงานแสงที่สะสมไว้ แล้วปลดปล่อยเป็นพลังงานความร้อน

ได้จากการย่อยสลายอาหารที่สะสมไว้  แล้วเปลี่ยนเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์


12 ) 

จากคำกล่าวที่ว่า ในลำไส้ใหญ่ของมนุษย์มีแบคทีเรียอาศัยอยู่ เป็นคำกล่าวที่ถูกต้องหรือไม่ 

 

ถูกต้อง   เพราะมนุษย์และแบคทีเรียมีความสัมพันธ์แบบภาวะพึ่งพากัน

ถูกต้อง   เพราะกระเพาะอาหารและลำไส้ของมนุษย์มีแบคทีเรียช่วยย่อยพืชเหมือนในกระเพาะอาหารวัว

ไม่ถูกต้อง เพราะในกระเพาะอาหารและลำไส้ของมนุษย์จะได้รับแบคทีเรียช่วยย่อยจากการกินนมเปรี้ยวเท่านั้น

ไม่ถูกต้อง  เพราะถ้าในกระเพาะอาหารและลำไส้ของมนุษย์มีแบคทีเรียอยู่จะทำให้ท้องเสีย

13 ) 

จงพิจารณารูปแสดงการเจริญเติบโตแบบเมตามอร์ฟอซิสของยุง  ข้อใดไม่ถูกต้อง  


 

ระยะ เป็นระยะที่ไม่มีการกินอาหาร   

ระยะ ก  เปรียบได้กับระยะดักแด้ของผีเสื้อ

ระยะ ง  เป็นระยะที่พร้อมจะทำหน้าที่ในการสืบพันธุ์

ระยะ ข เป็นระยะเดียวกับที่หนอนผีเสื้อมีการลอกคราบ     

14 ) 

แคลเซียมคาร์บอเนต (หินปูน) +   สาร ก  ® แคลเซียมคลอไรด์ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ + น้ำ จากปฏิกิริยาเคมีข้างต้น   สาร ก  พบได้ในอวัยวะส่วนใดของคน  

 

ตับ และ ไต                                              

กระเพาะอาหาร

ตับอ่อน และลำไส้เล็ก                               

ตับ และลำไส้เล็ก

15 ) 

ในสารละลายชนิดหนึ่งประกอบด้วย


      สาร A          50          มิลลิกรัม                               สาร B    1            กรัม


      สาร C          0.02      กิโลกรัม                                สาร D    10,000 มิลลิกรัม


      สารใดเป็นตัวทำละลายของสารละลายชนิดนี้ 

 

สาร A    

สาร B    

สาร C                  

สาร D   

16 ) 

นักเรียนคนหนึ่งจัดสารต่างๆ  ได้แก่  เพชร  ทองคำ  นาก  อากาศ  อยู่ในกลุ่มเดียวกัน  นักเรียนใช้เกณฑ์ในข้อใด

 

การนำไฟฟ้า         

ลักษณะเนื้อสาร

ความแข็ง-ความเปราะ   

ความเป็นโลหะ-อโลหะ

17 ) 

ในการทดลองหนึ่งมีผลการทดลองดังตาราง


 

และ  เป็นคอลลอยด์               

และ  เป็นคอลลอยด์               

และ  เป็นสารละลาย             

และ  เป็นสารแขวนลอย

18 ) 

กำหนดข้อมูลต่อไปนี้


 

และ  B

และ  C

และ  D         

และ  A

19 ) 

เมื่อนำสาร A  B  และ ซึ่งไม่ละลายซึ่งกันเละกันไปทดลองศึกษาสมบัติของสารได้ผลการทดลองดังนี้ 

กรอง  ละลายในเอทานอล  แล้วหาจุดเดือด

ละลายน้ำแล้วกรอง  ใช้กรวยแยก   ระเหยแห้ง

ละลายน้ำแล้วกรอง   ทำโครมาโตกราฟี  ระเหยแห้ง

ละลายในเอทานอล แล้วกรอง  ละลายน้ำแล้วกรอง  และกลั่น

20 ) 

เทน้ำส้มสายชู 1 ลิตร ลงในขวดน้ำพลาสติกขนาด  1.5  ลิตร ที่บรรจุลูกเหม็นไว้ จากนั้นเติมผงฟู 3 ช้อน จะเห็นลูกเหม็นที่จมอยู่ที่ก้นขวดลอยขึ้น-ลงตลอดเวลา เพราะเหตุใด 

 

ลูกเหม็นมีผิวไม่เรียบ ทำให้ลอยตัว

ลูกเหม็นมีผงฟูมาเคลือบที่ผิว ทำให้ลอยตัว

ลูกเหม็นทำปฏิกิริยากับผงฟู ทำให้มีรูพรุนมากขึ้น

ลูกเหม็นมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มาพยุง  ทำให้ลอยตัว

21 ) 

ถ้านำโมเลกุลของน้ำ 120 โมเลกุล มาผ่านกระบวนการอิเล็กโตรลิซิส จะได้ธาตุองค์ประกอบตามข้อใด


 

H   60 อะตอม   O 60 อะตอม

H  80 อะตอม    O 40 อะตอม     

H  120 อะตอม   O 240 อะตอม

H  240 อะตอม   O 120 อะตอม

22 ) 

จงพิจารณาข้อมูลสมบัติของสารในตาราง และรูปแสดงอนุภาคของสาร ดังนี้   จากข้อมูลในตารางและรูปที่กำหนดให้  ข้อใดสรุปได้ถูกต้อง

 

สาร  ข  มีความสัมพันธ์กับรูป B และเป็นสมบัติของของแข็ง

สาร  ก  มีความสัมพันธ์กับรูป A และเป็นสมบัติของของเหลว

สาร  ค  มีความสัมพันธ์กับรูป B และเป็นสมบัติของของเหลว

สาร ก  ข  และ  ค  มีความสัมพันธ์กับรูป C , B  และ ตามลำดับ   

23 ) 

จากการทดสอบหาปริมาณไอโอดีนในเกลืออนามัย 4 ชนิด ได้ผลดังตาราง  

และ B              

และ C

C และ D             

A และ D

24 ) 


ลนไฟหลอดฉีดยา (2) ด้วยตะเกียงแอลกอฮอล์ ประมาณ 1 นาที พบว่าวงล้อหมุน  เมื่อดับไฟพบว่าวงล้อหมุนอยู่ระยะหนึ่ง ข้อใดเป็นเหตุผลที่วงล้อหมุน 

 

อากาศในหลอดฉีดยาขยายตัวไปดันก้านหลอดฉีดยา

สายยางเกิดการขยายตัวทำให้อากาศผ่านได้สะดวกขึ้น

หลอดฉีดยาขยายตัวทำให้ก้านหลอดฉีดยาเคลื่อนที่ได้ดี

ลวดที่รัดก้านหลอดฉีดยาขยายตัวไปดึงก้านหลอดฉีดยา

25 ) 

 

A  B  C  D           

B  C  D  A

C  D  A  B           

C  A  D  B

26 ) 

รูปแสดงขนาดและทิศทางของแรง A และ ที่กระทำต่อวัตถุ ที่จุดศูนย์กลางมวล  เป็นดังนี้ถ้าออกแรง และ พร้อมกัน  แรงลัพธ์มีขนาดและทิศทางเป็นอย่างไร 

 

2  นิวตัน  ในทิศทางของแรง A                 

2  นิวตัน  ในทิศทางของแรง B                               

6 นิวตัน  ในทิศทางของแรง B                   

10 นิวตัน  ในทิศทางของแรง B

27 ) 

จงพิจารณาวิธีการต่อไปนี้


       ก. เลือกใช้ผิวสัมผัสที่เรียบ                                   เลือกใช้ล้อรถที่มีดอกยาง


       เลือกใช้รองเท้าที่พื้นไม่เรียบ                          .   ลดแรงกดระหว่างผิวสัมผัส


       เราสามารถลดแรงเสียดทานได้โดยวิธีการในข้อใด 

 

ข้อ  ก  และ ข      

ข้อ ก  และ  ง

ข้อ  ข และ ค       

ข้อ  ค และ  ง

28 ) 


 

แรงเสียดทานไม่ขึ้นอยู่กับจำนวนถุงทรายที่วางบนพื้นไม้อัด


แรงเสียดทานเท่ากับแรงที่ดึงตาชั่งสปริงให้ถุงทรายเริ่มเคลื่อนที่               

แรงเสียดทานมีทิศทางเดียวกันกับทิศทางของมือที่ออกแรงดึงตาชั่งสปริง             

เมื่อเพิ่มถุงทรายเป็น  2  ถุง  วัตถุเริ่มเคลื่อนที่เมื่อออกแรงดึงตาชั่งสปริงเท่าเดิม

29 ) 

 

วัตถุ มีความดันน้อยที่สุด            

วัตถุ มีความดันมากที่สุด

วัตถุ มีความดันเท่ากับวัตถุ D      

วัตถุ มีความดันน้อยกว่า แต่มากกว่า A

30 ) 

จงพิจารณาข้อมูลในตารางแสดงความหนาแน่นของโลหะต่างๆ  ดังนี้
นักเรียนคนหนึ่งมีโลหะ ก  ข  และ ค  ที่มีมวล  2400  1600  และ 1800 กรัม  ตามลำดับ    โดยโลหะทั้ง มีขนาดดังรูป    อยากทราบว่าโลหะ  ก  ข  และ  ค  เป็นโลหะใด  ตามลำดับ 

ทอง   เงิน   สังกะสี                

ทอง   เงิน   ทองแดง                                                     

แพลตินัม   ทอง   เงิน       

อะลูมิเนียม   เงิน   ทองแดง             

31 ) 

กำหนดข้อความดังนี้


      ก. อาหารสุกจากการนึ่ง                                          ข. การเผาเส้นลวด


      ค. ช้อนโลหะจุ่มน้ำร้อน                                        ง. นั่งผิงไฟ


      ข้อใดเป็นการถ่ายโอนพลังงานความร้อนแบบการพาความร้อน และนำความร้อน ตามลำดับ

 

ข้อ ก และ  ข

ข้อ ข และ  ค

ข้อ ก  และ  ง      

ข้อ ค  และ  ง

32 ) 

 

วงจร  ก               

วงจร  ค

วงจร  ก  และ ข

วงจร  ก  และ  ง  

33 ) 

เมื่อนำแท่งแม่เหล็กผ่านขดลวดตัวนำวงกลมจะมีกระแสไฟฟ้าเกิดขึ้นในขดลวดตัวนำวงกลมนั้นเนื่องจากสาเหตุใด 

 

แม่เหล็กผ่านขดลวดด้วยความเร็วสูง

เส้นแรงแม่เหล็กที่ตัดขดลวดมีจำนวนมากและสม่ำเสมอ

ที่ขั้วของแท่งแม่เหล็กไม่มีเส้นแรงแม่เหล็กจึงเกิดกระแสไฟฟ้า

เส้นแรงแม่เหล็กที่ตัดขดลวดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผ่านขดลวด


34 ) 

เพราะเหตุใดแสงขาวที่ผ่านออกจากปริซึมแก้ว  จึงปรากฏเป็นแสงสีแตกต่างกัน


 

เพราะอัตราเร็วของแสงแต่ละสีในแก้วมีค่าเท่ากัน 

เพราะอัตราเร็วของแสงแต่ละสีในแก้วมีค่าต่างกัน

เพราะอัตราเร็วของแสงแต่ละสีในสุญญากาศมีค่าเท่ากัน

เพราะอัตราเร็วของแสงแต่ละสีในสุญญากาศมีค่าเท่ากัน แต่ในแก้วอัตราเร็วของแสงแต่ละสีแตกต่างกัน

35 ) 

คุณเปรมผิวปากที่ไมโครโฟนซึ่งต่อกับเครื่องออสซิลโลสโคป ปรากฏสัญญาณคลื่นดังรูป คุณดารินผิวปากที่ไมโครโฟนเดียวกัน ปรากฏสัญญาณคลื่นดังรูป เมื่อเปรียบเทียบสัญญาณเสียงของคนทั้งสองแล้ว  ผลเป็นอย่างไร  

เปรมผิวปากดังกว่าดาริน   แต่ความถี่ต่ำกว่า        

เปรมผิวปากดังกว่าดาริน   แต่ความถี่สูงกว่า

ดารินผิวปากดังกว่าเปรม   แต่ความถี่ต่ำกว่า              

ดารินผิวปากดังกว่าเปรม   แต่ความถี่สูงกว่า

36 ) 

เพราะเหตุใดการสังเกตสิ่งของภายในห้องที่กั้นด้วยกระจกฝ้าจึงไม่ชัดเจน


 

แสงภายในห้องสะท้อนกลับหมด

แสงภายในห้องถูกดูดกลืนบางส่วน  และแสงที่เหลือทะลุออกมา

แสงภายในห้องสะท้อนกลับบางส่วนและที่เหลือถูกดูดกลืนไว้หมด

แสงภายในห้องสะท้อนและถูกดูดกลืนไปบางส่วน  แต่ส่วนที่ทะลุผ่านมาข้างนอกมีทิศทางไร้ระเบียบ

37 ) 

กำหนดรูป ดังนี้                        


 

60 กับ 30

30 กับ 60

60 กับ 60

30 กับ 30

38 ) 

ผลจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศชิลี ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553 ที่ผ่านมา นักวิทยาศาสตร์พบว่า ทำให้เวลากลางวันของโลกสั้นลง 0.00000126 วินาที  เป็นเพราะเหตุใด 

 

เกิดคลื่นไหลวนในมหาสมุทรอย่างรุนแรง ส่งผลให้โลกหมุนเร็วขึ้น

เกิดแรงมหาศาลในใต้พื้นดิน ใกล้แกนกลางของโลก ส่งผลให้โลกหมุนเร็วขึ้น


จุดที่เกิดแผ่นดินไหวใกล้กับเส้นศูนย์สูตร ทำให้ขนาดของโลกที่เส้นศูนย์สูตรเพิ่มขึ้น 

การกระจายตัวของสสารภายในโลกเปลี่ยนไป ทำให้แกนของการหมุนของโลกเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 


39 ) 

กำหนดข้อความดังนี้


        ก. อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกบ่อยๆ


        ข. จะไม่เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก


        ค. อุณหภูมิของโลกจะเท่ากันทั้งกลางวันและกลางคืน


        ง.  สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนโลกไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้


        ถ้าโลกเราขาดชั้นบรรยากาศปกคลุม  เหตุการณ์ในข้อใดจะเกิดขึ้น  

 

ข้อ ก  และ  ข      

ข้อ ก  และ ค

ข้อ ก  ข  และ  ง  

ข้อ ข  ค  และ  ง

40 ) 

ชาวประมงคนหนึ่งแล่นเรือในเวลากลางคืนจากจังหวัดสงขลาไปยังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์โดยใช้ดาวเหนือนำทางขณะเดินทาง   ชายคนนี้เห็นดาวเหนือมีลักษณะอย่างไร 

 

ค่อยๆ  เคลื่อนที่สูงจากขอบฟ้าเรื่อยๆ 

ค่อยๆ  เคลื่อนที่ต่ำลงจากขอบฟ้าเรื่อยๆ 

อยู่สูงจากขอบฟ้าในระดับเดิมตลอดเวลา

ค่อยๆ เคลื่อนที่ไปทางทิศตะวันตกใกล้ขอบฟ้าเรื่อยๆ


41 ) 

 

ดาว  เป็นดาวเคราะห์วงใน     เป็นดาวฤกษ์


ดาว  เป็นดาวฤกษ์  B  เป็นดาวเคราะห์วงใน     

ดาว  เป็นดาวฤกษ์  B  เป็นดาวเคราะห์วงนอก

ดาว  เป็นดาวเคราะห์วงนอก  เป็นดาวเคราะห์วงใน     

42 ) 

จากการศึกษาข้อมูลของดวงจันทร์    ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของดวงจันทร์เป็น 1 /4  เท่าของโลกมวลประมาณ 1/18  ของโลก    แรงโน้มถ่วงที่พื้นผิวประมาณ 1/6  ของแรงโน้มถ่วงของโลกถ้ามนุษย์คนหนึ่งมีน้ำหนักบนดวงจันทร์ 20 กิโลกรัม  เมื่ออยู่บนโลกเขาจะหนักประมาณเท่าใด

 

5  กิโลกรัม

1.11  กิโลกรัม

80 กิโลกรัม         

120   กิโลกรัม

43 ) 


จากรูปเป็นวงโคจรของดวงจันทร์รอบโลก และโลกรอบดวงอาทิตย์  ตำแหน่งของดวงจันทร์ในวันขึ้น 8 ค่ำ จะอยู่ ณ ที่ใด ( S คือ ดวงอาทิตย์  M คือ ดวงจันทร์ คือ โลก) 

 

A

B

C

D

44 ) 

ดาวหางดวงหนี่งปรากฏในเดือนมกราคมตอนหัวค่ำทางซีกฟ้าด้านตะวันตก   ต่อมาเดือนกันยายน ปีเดียวกันมาปรากฏตอนเช้ามืดทางซีกฟ้าด้านตะวันออก  หางดาวหางจะชี้อย่างไร 

 

เดือนมกราคมชี้ไปยังจุดกลางท้องฟ้า   เดือนสิงหาคมชี้ไปยังจุดกลางท้องฟ้า


เดือนมกราคมชี้ไปยังจุดกลางท้องฟ้า   เดือนสิงหาคมชี้ไปยังขอบฟ้าทิศตะวันตก


เดือนมกราคมชี้ไปยังขอบฟ้าทิศตะวันตก   เดือนกันยายนชี้ไปยังขอบฟ้าทิศตะวันออก


เดือนมกราคมชี้ไปยังขอบฟ้าทิศตะวันออก   เดือนกันยายนชี้ไปยังขอบฟ้าทิศตะวันตก


45 ) 

ชายคนหนึ่งสังเกตท้องฟ้าตอนหัวค่ำในซีกโลกเหนือ เห็นกลุ่มดาวหญิงพรหมจารีย์อยู่ใกล้ขอบฟ้าตะวันออก และเห็นกลุ่มดาวแกะอยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันตก  ถ้าเวลาผ่านไป 2 เดือน ถ้าเขาสังเกตท้องฟ้าตอนหัวค่ำอีกครั้งจะเห็นกลุ่มดาวเป็นอย่างไร

 

เห็นกลุ่มดาวคนคู่อยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันตกและเห็นกลุ่มดาวแมงป่องอยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันออก


เห็นกลุ่มดาวคนคู่อยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันออกและเห็นกลุ่มดาวแมงป่องอยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันตก


เห็นกลุ่มดาวคนคู่แบกหม้อน้ำอยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันออกและเห็นกลุ่มดาวปูอยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันตก

เห็นกลุ่มดาวคนคู่แบกหม้อน้ำอยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันตกและเห็นกลุ่มดาวปูอยู่ใกล้ขอบฟ้าด้านตะวันออก

46 ) 

 

เที่ยงวัน  ตะวันตก              

เที่ยงคืน  ตะวันตก

เที่ยงวัน  ตะวันออก            

เที่ยงคืน  ตะวันออก

47 ) 

ถ้านักเรียนตั้งกล้องไว้ถ่ายรูปดวงดาวบนท้องฟ้าตลอดคืน แล้วนำรูปที่ได้มาซ้อนทับกัน นักเรียนจะมองเห็นภาพมีลักษณะอย่างไร 

 

เห็นภาพเป็นจุดๆ เดียว­ขนาดใหญ่ตรงกลางภาพ

เห็นภาพที่เต็มไปด้วยจุดสว่างจำนวนมากมายบนพื้นสีดำ


เห็นเป็นวงแหวนขนาดใหญ่โดยเส้นรอบวงแหวนมีขนาดใหญ่


เห็นภาพเป็นวงแหวนหลายวง  เมื่อมองรวมกันจะเห็นเป็นรูปคล้ายก้นหอย


48 ) 

เพราะเหตุใดประเทศไทยจึงไม่ใช้แผนที่จาก Google Earth ที่สามารถใช้ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่กลับลงทุนจำนวนมหาศาลเพื่อสร้างโครงการส่งดาวเทียมธีออสขึ้นไป

 

ภาพแผนที่ได้จาก Google Earth ไม่ได้แสดงภาพ ณ เวลาจริง 

ภาพที่ได้จาก Google Earth ไม่สามารถแสดงภาพเป็น 3 มิติ


ดาวเทียมธีออสใช้เป็นดาวเทียมเพื่อการสื่อสารและการทหาร

การส่งดาวเทียมธีออสทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงด้านเทคโนโลยีอวกาศ


49 ) 

นักเรียนคนหนึ่งได้ออกแบบการทดลองเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการดูดพลังงานความร้อนของสาร 2 ชนิด ซึ่งไม่ละลายน้ำ  ดังนี้

       1. นำสารแต่ละชนิดอย่างละ 100 กรัม  เทใส่ในภาชนะที่มีขนาดและรูปร่างเหมือนกันทุกประการ ภาชนะละ     1  ชนิด

       2. นำภาชนะซึ่งบรรจุสารแต่ละชนิดไปรับแสงจากหลอดไฟ 100 วัตต์  เป็นเวลา 2  ชั่วโมง

       3. เทสารในข้อ 2 ลงในอ่างแต่ละใบที่มีน้ำกลั่นบรรจุอยู่  500 ลูกบาศก์เซนติเมตรโดยเทสารทั้ง 2 ชนิดพร้อมกัน

       4. วัดอุณหภูมิของน้ำที่เพิ่มขึ้นในอ่างทั้ง 2 ใบ ด้วยเทอร์มอมิเตอร์ชนิดเดียวกันทันที

     วิธีการทดลองในขั้นตอนใดที่ทำให้ผลการทดลองผิดพลาดมากที่สุด 

 

ขั้นตอนที่ 3  เพราะไม่ได้บอกค่าปริมาตรของน้ำในอ่าง

ขั้นตอนที่ 1 เพราะไม่ได้กำหนดขนาดของภาชนะแต่ละใบ

ขั้นตอนที่ 4  เพราะไม่ได้ควบคุมให้ใช้เทอร์มอมิเตอร์อันเดียวกัน

ขั้นตอนที่ 2 เพราะไม่ได้ควบคุมให้ภาชนะแต่ละใบห่างจากหลอดไฟเท่ากัน

50 ) 

นักเรียนคนหนึ่งทำการทดลอง เรื่อง  การเจริญเติบโตของต้นผักชีเมื่อครอบด้วยวัสดุที่มีสีต่างกัน โดยควบคุมตัวแปรที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นอย่างดี   เมื่อเวลาผ่านไป 3 สัปดาห์ ได้ผลการทดลองดังตาราง
    จากข้อมูลในตาราง  ข้อใดสรุปผลการทดลองไม่ถูกต้อง


 

การใช้วัสดุสีส้มครอบ  ทำให้การเจริญเติบโตของต้นผักชีน้อยที่สุด


สีของวัสดุที่ครอบต่างกัน  ทำให้การเจริญเติบโตของต้นผักชีต่างกัน


การใช้วัสดุสีเขียวในการครอบ  ทำให้ต้นผักชีมีความสูงมากกว่าการใช้วัสดุสีส้ม

ต้นผักชีเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในวัสดุครอบสีชมพู  รองลงมาคือสีเขียวและสีส้ม  ตามลำดับ