เก็งข้อสอบ O-NET, A-NET สังคมศึกษา 1

วิชา : สังคม ฯ ระดับชั้น : มัธยมปลาย
จำนวน : 59 ข้อ ผู้เข้าชม : 14,642 ระดับความยาก :
หน้าหลักคลังข้อสอบ ›› | หน้าหมวดวิชา ››
1 )  เครื่องมือภูมิศาสตร์ชนิดใด สามารถจัดเก็บข้อมูลเชิงพื้นที่ได้ทันสมัย ช่วยในการตัดสินใจด้านบริหารสภาพแวดล้อมและทรัพยากรได้มีประสิทธิภาพที่สุด เป็นที่นิยมแพร่หลายในปัจจุบัน
 
ภาพถ่ายทางอากาศ
ภาพถ่ายดาวเทียม
ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (G P S)
ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (G I S)
2 )  ข้อใดไม่สัมพันธ์กันเกี่ยวกับเครื่องมือภูมิศาสตร์ต่อไปนี้
 
แอนนิโมมิเตอร์ - วัดความเร็วลม บอรอมิเตอร์ – วัดความกดอากาศ
ไฮโกรมิเตอร์ – วัดความชื้นของอากาศ เทเลสโคป – วัดระดับความสูงจากพื้นดิน
ไซสโมกราฟ – วัดความกดอากาศ แพลนนิมิเตอร์ – วัดความสั่นสะเทือน
สเตอริโอสโคป – กล้องสามมิติดูรูปถ่ายทางอากาศ เรนเกจ – วัดปริมาณน้ำฝน
3 )  องค์ประกอบของแผนที่ข้อใดมีความสำคัญน้อยที่สุด
 
ขอบระวาง, ทิศทาง
คำอธิบายสัญลักษณ์, มาตราส่วน
พิกัดภูมิศาสตร์,ชื่อแผนที่
ชื่อทางภูมิศาสตร์,คำอธิบายสัญลักษณ์
4 )  สัญลักษณ์สีข้อใดแสดงระดับความสูงของพื้นที่เรียงจากสูง – ต่ำ ได้ถูกต้อง
 
ขาว น้ำตาล เหลือง เขียว
น้ำตาล เขียว เหลือง ฟ้า
ฟ้า เขียว เหลือง น้ำตาล
เหลือง น้ำตาล เขียว ฟ้า
5 )  ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับเส้นขนาน
 
เส้นขนานทุกเส้นจะมีความยาวเท่ากันและระยะห่างแต่ละเส้นเท่ากัน
เส้นขนานบอกได้ว่าตำแหน่งนั้นอยู่ห่างจากเส้นศูนย์สูตรเท่าไร
เส้นขนานทุกเส้นเป็นเส้นวงกลมใหญ่ และบอกเขตอากาศ
เส้นขนานเป็นเส้นกำหนดเวลา และเป็นเส้นแบ่งวัน
6 )  ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเส้นเมอริเดียน
 
เมอริเดียนปฐม เป็นเส้นกำหนดเวลามาตรฐาน ลากผ่านตำบลกรีนิช กรุงลอนดอน
รอบโลก มีเมอริเดียนทั้งหมด 360 เส้น แต่ละเส้นห่างกัน 1 องศา
เมอริเดียน 180 องศา เป็นเส้นแบ่งวัน หากเดินทางจากทวีปเอเชียข้ามเส้นเขตวันไปทวีปอเมริกาเหนือ วันจะต้องลดลง
ประเทศที่อยู่ทาง ตะวันออก ของเมอริเดียน 0 องศา จะมีเวลา ช้ากว่าเวลามาตรฐานกรีนิช
7 )  ข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความหลากหลายของพืชพรรณธรรมชาติทั่วโลก
 
ละติจูด
ลองจิจูด
ปริมาณน้ำฝน
ระดับความสูงของพื้นที่
8 )  มาตราส่วน 1 : 1,000,000 วัดระยะในแผนที่เท่ากัน 7 ซ.ม. ระยะทางจริงเป็นเท่าไร
 
0.7 ก.ม.
7 ก.ม.
70 ก.ม.
700 ก.ม.
9 )  การสลายตัวของหินบะซอลต์ แอนดีไซต์ และทัปต์ ทำให้เกิดลักษณะเฉพาะทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมกับการผลิตในข้อใด (ข้อสอบ A – Net ปี 2549 )
 
อุตสาหกรรมซีเมนต์ที่จังหวัดสระบุรี
อุตสาหกรรมเซรามิกที่จังหวัดลำปาง
การปลูกพืชไร่ที่จังหวัดกาญจนบุรี
การปลุกมะขามหวานที่จังหวัดเพชรบูรณ์
10 )  เทือกเขาต่างๆของไทยข้อใดจัดเป็นภูเขาเกิดจากรอยคดโค้ง(Fold Mt.) ทั้งหมด
 
เทือกเขาตะนาวศรี เทือกเขาจันทบุรี
เทือกเขาสันกำแพง เทือกเขาเพชรบูรณ์
เทือกเขาสันกาลาคีรี เทือกเขาภูพาน
เทือกเขาหลวงพระบาง เทือกเขาภูเก็ต
11 )  บริเวณชายฝั่งตะวันตกของภาคใต้จะพบภูมิประเทศแบบใดที่เป็นผลจากการผันแปรของเปลือกโลก
 
สันทรายจงอย
ลากูน
โขดหินชายฝั่ง
ชะวากทะเล
12 )  ภูมิประเทศข้อใดเกิดจากตัวกระทำต่างจากพวก
 
โตรกเขา ทะเลสาบรูปแอก กุมภลักษณ์
น้ำพุ หินงอก หินย้อย ไม้กลายเป็นหิน
ฟยอร์ค ถ้ำลอด ลากูน ชะวากทะเล
โขดหินรูปเห็ด ดินเลอส สันทราย
13 )  ข้อใดไม่สัมพันธ์กัน
 
ที่ราบไซบีเรีย – เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็ง
ทะเลสาบติติกากาในเปรูและโบลิเวีย ทะเลสาบไทบา ในอินโดนีเซีย เป็นทะเลสาบปากปล่องภูเขาไฟ
ทะเลสาบรูปแอก เกิดจากแม่น้ำโค้งตวัดเปลี่ยนทางเดิน
ทะเลสาบทั้ง 5 เป็นทะเลสาบน้ำจืด เกิดจากการทรุดตัวของเปลือกโลก
14 )  การจัดกลุ่มประเทศด้วยลักษณะทางกายภาพในข้อใดต่างจากข้ออื่น
 
อินเดีย เกาหลีใต้ อันดอร์รา
เกาหลีเหนือ เนปาล สเปน
อัฟกานิสถาน จีน เนเธอร์แลนด์
อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร
15 )  “ ฉนวนไทย ” หมายถึง ข้อใด
 
ที่ราบลุ่มแม่น้ำบางปะกงและสาขา
ที่ราบชายฝั่งทะเลประชิดกับอ่าวไทย
ที่ราบที่อยู่ติดกับชายแดนกัมพูชา
ที่ราบลอนลาดจังหวัดสระแก้ว
16 )  ข้อใด เป็นบริเวณด้านต้นลมซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีปริมาณฝนมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ
 
ที่ราบชายฝั่งทะเล / จังหวัดชลบุรี
ด้านหน้าของเทือกเขาบรรทัด / จังหวัดตราด
ด้านหน้าของเทือกเขาจันทบุรี / จังหวัดจันทบุรี
ด้านหน้าของเทือกเขาสันกำแพง / จังหวัดปราจีนบุรี
17 )  ข้อใดเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อภูมิอากาศ
 
อุณหภูมิ ความสูงของพื้นที่ ป่าไม้
การวางตัวของภูเขา ความกดอากาศ ลมประจำปี
ความสูงของพื้นที่ ตำแหน่งที่ตั้ง การวางตัวของภูเขา
ปริมาณน้ำฝน ป่าไม้ กระแสน้ำ
18 )  เหตุใดบริเวณที่กระแสน้ำอุ่นและกระแสน้ำเย็นไหลมาปะทะกันจึงมีปลาชุกชุม
 
อุดมด้วยแพลงตอนซึ่งเป็นอาหารของปลา
เป็นเขตลมสงบ เหมาะแก่การดำรงชีวิตของปลา
มักเป็นบริเวณน้ำตื้น ทำให้ปลามารวมกันอยู่เป็นฝูงใหญ่
ปลอดจากสัตว์นักล่า เช่น ฉลามที่อาศัยอยู่เฉพาะเขตน้ำอุ่นเท่านั้น
19 )  ภูมิอากาศแบบมรสุมเมืองร้อน (Am) จะพบบริเวณใดของประเทศไทย
 
บางส่วนของภาคใต้และภาคตะวันตก
ภาคใต้และบางส่วนของภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
20 )  นโยบายป่าไม้แห่งชาติกำหนดให้มีพื้นที่ป่าทั้งประเทศร้อยละเท่าไร
 
ร้อยละ 15
ร้อยละ 25
ร้อยละ 30
ร้อยละ 40
21 )  สวนที่สร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพันธุ์ไม้ไว้โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้ดอกที่มีในท้องถิ่น เรียกว่า
 
สวนพฤกษศาสตร์
สวนรุกขชาติ
วนอุทยาน
อุทยานแห่งชาติ
22 )  ปัจจุบันอุณหภูมิโลกร้อนขึ้น เกิดจากประเทศต่างๆ ในกลุ่ม G8 ประเทศใด ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มากที่สุด
 
รัสเซีย
สหรัฐอเมริกา
เยอรมนี
ฝรั่งเศส
23 )  โครงการแก้มลิงเป็นโครงการแก้ปัญหาน้ำในด้านใด
 
การขาดแคลนน้ำ
การเกิดน้ำเน่าเสีย
การพัฒนาแหล่งน้ำ
การเกิดน้ำท่วมรุนแรง
24 )  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนควรใช้วิธีการใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
การควบคุม การดูแลรักษา และการพัฒนา
การสงวน การอนุรักษ์ และการพัฒนา
การป้องกัน การแก้ไข และการอนุรักษ์
การสงวน การป้องกัน และการอนุรักษ์
25 )  การทอดผ้าป่าขยะเป็นความพยายามของชุมชนในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับ หลักการในข้อใดมากที่สุด
 
reuse
repair
reduce
recycle
26 )  แก้ปัญหาการถ่ายเทกากของเสียอันตรายข้ามแดน
 
อนุสัญญาไซเตส(CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอลทรีออล (Vienna Convention/Montreal Protocal)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC-The United National Framework Convention on Climate Change )
อนุสัญญาบาเซิล (The Control of Thransboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal Convention or Basel Convention )
27 )  ควบคุมการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธ์
 
อนุสัญญาไซเตส(CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอลทรีออล (Vienna Convention/Montreal Protocal)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC-The United National Framework Convention on Climate Change )
อนุสัญญาบาเซิล (The Control of Thransboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal Convention or Basel Convention )
28 )  แก้ปัญหาโอโซนถูกทำลาย
 
อนุสัญญาไซเตส(CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอลทรีออล (Vienna Convention/Montreal Protocal)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC-The United National Framework Convention on Climate Change )
อนุสัญญาบาเซิล (The Control of Thransboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal Convention or Basel Convention )
29 )  แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของโลกเพราะปริมาณก๊าซเรือนกระจก
 
อนุสัญญาไซเตส(CITES: Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
อนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอลทรีออล (Vienna Convention/Montreal Protocal)
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (UNFCCC-The United National Framework Convention on Climate Change )
อนุสัญญาบาเซิล (The Control of Thransboundary Movement of Hazardous Wastes and Their Disposal Convention or Basel Convention )
30 )  เศรษฐศาสตร์เป็นความรู้ทางสังคมศาสตร์ ซึ่งกล่าวถึง 4 เรื่องใหญ่ คือ
 
What, How, For Whom, Where
What, Why, Where, When
What, Wants, Where, When
Wants, Work, Wealth, Well-being หรือ Welfare
31 )  ปัญหาข้อใดเป็นปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจของทุกประเทศ
 
การเลือกผลิตสินค้าและบริการ ต้นทุนการผลิต และการขาดแคลนเงินทุน
คุณภาพของผลผลิต การกระจายสินค้าและบริการ และต้นทุนการผลิต
การขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ การขาดแคลนเงินทุน และการเลือกวิธีการผลิต
การเลือกผลิตสินค้าและบริการ การเลือกวิธีการผลิต และการกระจายสินค้าและบริการ
32 )  ข้อใดเป็นเศรษฐศาสตร์จุลภาค
 
ธนาคารแห่งประเทศไทยขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝาก
ราคายางพาราในประเทศปีนี้ตกลงกว่าปีที่แล้ว
รัฐบาลประกาศขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า
เกษตรกรมีรายได้ตํ่ากว่าผู้ผลิตในภาคอุตสาหกรรม
33 )  ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์
 
ของขวัญที่เพื่อนให้วันเกิดเป็นทรัพย์เสรี
อากาศบริสุทธิ์บรรจุกระป๋อง สินค้าที่ระลึกจากภูกระดึงเป็นทรัพย์เสรี
โรงพยาบาลเอกชน โรงเรียนเอกชน เป็นสินค้าเอกชน
เสื้อผ้า หนังสือ ที่รับต่อจากพี่เป็นเศรษฐทรัพย์
34 )  ที่ตั้งแหล่งผลิตรวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติบริเวณนั้นซึ่งมีส่วนช่วยในการผลิตคือ ปัจจัยการผลิตข้อใด
 
ที่ดิน
ทุน
แรงงาน
ผู้ประกอบการ
35 )  ข้อใดไม่เป็นอรรถประโยชน์ด้านเวลา
 
ดำสะสมแสตมป์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แดงทำมะม่วงกวนและผลไม้ดอง
เขียวรับจ้างขับรถส่งผลไม้
ขาวทำธุรกิจห้องเย็น
36 )  สิตานำลำไยจากเชียงใหม่มาขายที่ตลอดนัดข้างบ้าน เป็นการสร้างอรรถประโยชน์ด้านใด
 
เปลี่ยนสถานที่ โอนกรรมสิทธิ์ บริการ
เปลี่ยนรูป เลื่อนเวลา บริการ
เปลี่ยนสถานที่ เลื่อนเวลา โอนกรรมสิทธิ์
เปลี่ยนรูป โอนกรรมสิทธิ์ บริการ
37 )  ข้อใดเป็นการผลิตขั้นตติยภูมิ
 
การทอผ้าไหม
ทำฟาร์มโคนม
ผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป
เรน แสดงภาพยนตร์เรื่อง A Love to Kill
38 )  ข้อใดไม่เป็นองค์ประกอบของอุปสงค์
 
ผู้บริโภคมาดูสินค้าล่วงหน้าหลายครั้งก่อนจะซื้อ
ผู้บริโภคมีเงินซื้อสินค้าชนิดนั้นจริง
ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าที่ราคาดุลยภาพ
ผู้บริโภคมีความต้องการจะซื้อสินค้าชนิดนั้น
39 )  ข้อใดเป็นไปตามกฎของอุปสงค์
 
ลองกองปีนี้ราคาไม่แพง คนจึงนิยมซื้อมาบริโภคกันมาก
แก้วมังกรเป็นผลไม้สุขภาพที่คนนิยมรับประทาน เกษตรกรจึงปลูกกันมาก
พ่อค้าส่งทุเรียนไปขายต่างประเทศมาก แต่ไม่ทำให้ราคาทุเรียนในประเทศแพงขึ้น
น้ำมันราคาแพง รัฐบาลจึงมีนโยบายรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการใช้พลังงาน
40 )  ในการผลิตสินค้าและบริการผู้ผลิตต้องคำนึงถึงข้อใดเป็นสำคัญ
 
ผลิตเพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดและมีราคาต่า
ผลิตโดยคำนึงถึงการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ผลิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและรับผิดชอบต่อ ผู้บริโภค
ผลิตให้มีต้นทุนต่ำที่สุด เพื่อให้ได้กำไรสูงสุด
41 )  เมื่อเงาะ เกิดภาวะอุปสงค์ส่วนเกิน ตรงกับข้อใด
 
จำนวนผู้ซื้อเงาะลดลง
ชาวสวนมีรายได้ลดลง
เงาะจะเหลือขายไม่หมด
เงาะจะมีราคาสูงขึ้น
42 )  จากตารางกฎของอุปทาน ค่า x, y ควรเป็นอย่างไร
 
x = 250, y = 150
x = 150, y = 250
x = 225, y = 250
x = 250, y = 250
43 )  ตามกฎของอุปทาน เมื่อระดับราคาส้ม ก.ก.ละ 70 บาท ผู้ขายต้องการเสนอขายส้มกี่ ก.ก. เส้น D D คือเส้นอุปสงค์ เส้น S S คือเส้นอุปทาน
 
4 ก.ก.
6 ก.ก.
8 ก.ก.
10 ก.ก.
44 )  ภาวะดุลยภาพของตลาดจะเกิดขึ้นเมื่อใด
 
จำนวนผู้ซื้อเท่ากับจำนวนผู้ขาย
ปริมาณเสนอซื้อสมดุลกับราคาเสนอขาย
อุปสงค์ส่วนเกิดและอุปทานส่วนเกินมีค่าเท่ากับศูนย์
ผู้ซื้อสามารถซื้อสินค้าได้ตามจำนวนที่ต้องการ
45 )  ณ ระดับของดุลยภาพ ปรากฏว่าชาวไร่อ้อยเดือดร้อน จึงทำให้รัฐบาลจำเป็นต้องเข้าช่วยเหลือโดย
กำหนดราคาประกัน ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง
 
โรงงานน้ำตาลจะซื้ออ้อยในราคาที่ต่ำกว่าราคาดุลยภาพ
รัฐบาลจะต้องรับซื้ออ้อยส่วนเกินจากไร่อ้อย
โรงงานน้ำตาลจะรวมตัวกันต่อรองราคารับซื้ออ้อยในราคาตลาด
ชาวไร่อ้อยจะต้องจัดสรรโควตาขายให้โรงงานน้ำตาล
46 )  ในภาวะฉุกเฉิน ช่วงสงครามรัฐบาลจะควบคุมราคาขั้นสูง สัมพันธ์กับข้อใด
 
สินค้าขาดแคลน
มีการปันส่วน
เกิดภาวะตลาดมืด
ถูกทุกข้อ
47 )  ข้อใดเป็นไปตามกฎอุปสงค์
 
แดงซื้อหนังสือเพราะต้องใช้เรียน
ดำซื้อเสื้อ 3 ตัวเพราะชอบสีสดใส
เขียวซื้อกระเป๋า 2 ใบเพราะร้านขายลดราคา
เหลืองซื้อโทรศัทพ์ใหม่เพราะทันสมัยกว่าของเดิม
48 )  ตลาดประเภทใด ใกล้เคียงตลาดแข่งขันสมบูรณ์มากที่สุด
 
ตลาดสินค้าอุปโภคบริโภค เช่น สบู่ ยาสีฟัน
ตลาดสินค้าเกษตร เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา
ตลาดสินค้าสาธารณูปโภค เช่น ไฟฟ้า ประปา
ตลาดผู้ขายน้อยราย เช่น น้ำอัดลม น.ส.พ.
49 )  ข้อดีของการเป็นผู้ผลิตในตลาดผูกขาด คือ ข้อใด
 
สามารถกำหนดราคาและปริมาณขายเพื่อให้ได้กำไรสูงสุด
สามารถลดค่าใช้จ่ายในการโฆษณาสินค้า จึงทำให้เสียต้นทุนต่ำ
สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่คนต้องการ
สามารถทำการผลิตขนาดใหญ่ได้เพื่อลดต้นทุนการผลิต
50 )  ข้อใดเป็นการบริโภคสินค้าทางเศรษฐกิจ
 
นาย ก. ไปออกกำลังกายที่สวนสาธารณะข้างบ้าน
นาย ข. ไปอาบนํ้าในแม่นํ้าเจ้าพระยา
นาย ค. เก็บก้อนหินข้างลำธารมาขัดผิว
นาย ง. ไปเก็บหน่อไม้ในป่ามาบริโภค
51 )  นางสมศรีซื้อน้ำตาลทราย 5 ถุง ขนาดบรรจุถุงละ 1 กิโลกรัมจากห้างสะดวกซื้อแห่งหนึ่ง แต่เมื่อ กลับไป
บ้านและทดสอบชั่งน้ำหนักใหม่ ปรากฏว่ามีน้ำตาลทราย 2 ถุง มีน้ำหนักเพียง 0.8 กิโลกรัมเท่านั้น นาง
สมศรีต้องการรักษาสิทธิของตนจะต้องนำเรื่องและหลักฐานไปร้องเรียนหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ต่อหน่วยงานใด
 
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กรมการค้าภายใน
52 )  ข้อใดไม่ใช่สิทธิของผู้บริโภคที่จะได้รับความคุ้มครองตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค
 
สิทธิได้รับการโฆษณาและแสดงฉลากตามความเป็นจริง
สิทธิในการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยได้โดยเสรี
สิทธิจะได้รับพิจารณาและชดเชยความเสียหาย
สิทธิในการเลือกซื้อสินค้าและบริการตามความสมัครใจและเป็นธรรม
53 )  รายการใดไม่นำมาคำนวณรายได้ประชาชาติ
 
เงินบำเหน็จบำนาญ เงินสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
มูลค่าเพิ่มของสินค้า เช่น กำไรจากการขายของมือสอง ขายที่ดิน
รายได้ผิดกฎหมาย
ถูกทุกข้อ
54 )  ในปี พ.ศ. 2545 ประเทศไทยมีรายได้ประชาชาติ 96,000 ล้านบาท ให้ปี 2535 เป็นปีฐาน ดัชนีราคาปีเดียวกัน เพิ่มขึ้น 20% จงหารายได้ประชาชาติที่แท้จริง
 
60,000 ล้านบาท
80,000 ล้านบาท
96,000 ล้านบาท
91,200 ล้านบาท
55 )  ประเทศไทยมีผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) มูลค่า 3,000ล้านบาท ที่ชาวต่างชาติมาประกอบกิจการในไทย ได้รายได้ 450 ล้านบาท มีคนไทยไปทำงานต่างประเทศได้ค่าจ้าง 500 ล้านบาท มีค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 150 ล้านบาท ในการคำนวณหาผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ (GNP) ข้อใดไม่ต้องนำมาใช้ (ข้อสอบ Ent.)
 
รายได้ที่ชาวต่างชาติได้รับจากการมาลงทุนในไทย 450 ล้าน
รายได้ที่คนไทยไปทำงานต่างประเทศ 500 ล้าน
ผลิตภัณฑ์ในประเทศ (GDP) 3000 ล้าน
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ 150 ล้าน
56 )  ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ลักษณะของระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยม
 
เอกชนมีสิทธิ์เป็นเจ้าของทรัพย์สินได้ตามกฎหมาย
ประชาชนมีสิทธิ์ตัดสินปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐกิจโดยเน้นประโยชน์ส่วนบุคคล
การใช้ทรัพยากรค่อนข้างประหยัดเพราะรัฐและเอกชนร่วมมือการอนุรักษ์ทรัพยากร
มีการกำหนดราคาผลผลิตโดยใช้อุปสงค์ – อุปทาน
57 )  หลักการสหกรณ์ที่ช่วยให้สมาชิกทำงานอย่างราบรื่น แก้ปัญหาด้วยสันติวิธีคือ
 
หลักการมีส่วนร่วมทางเศรษฐกิจ
หลักการการควบคุมสมาชิกตามวิถีประชาธิปไตย
หลักการการเป็นสมาชิกด้วยความสมัครใจและเปิดกว้าง
หลักการการให้ความเอื้ออาทรต่อชุมชน
58 )  มะลินำสร้อยไปจำนำได้เงิน 12,000 บาทนำไปจ่ายค่าเล่าเรียนบุตร 7,000 บาท ค่าอาหาร 2,000บาท ค่าเสื้อผ้า 2,500 บาทและค่ารองเท้า 500บาท จากเหตุการณ์ดังกล่าวเงินไม่ได้ทำหน้าที่ข้อใด
(ข้อสอบ A – Net ปี 2549)
 
เครื่องเก็บรักษาค่า
มาตรฐานวัดมูลค่า
มาตรฐานในการชำระหนี้
สื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
59 )  การดำเนินการในข้อใดช่วยแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อได้
 
ธนาคารกลางประกาศรับซื้อคืนพันธบัตร
ลดอัตราเงินสกสำรองตามกฎหมาย
เพิ่มอัตราซื้อลดตั๋วเงินจากธนาคารพาณิชย์
ผ่อนคลายการกำกับแผนการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์